Để chúng tôi có thể liên tục cung cấp môi trường giao dịch phát triển tốt nhằm giúp bạn giao dịch dễ dàng, thỉnh thoảng chúng tôi sẽ phải tiến hành các hoạt động bảo trì nhanh cho các kênh giao dịch của chúng tôi. Cảm ơn sự thông cảm và hợp tác của bạn.


Tài khoản thực cho giao dịch vàng/bạc thỏi

Ngày và giờ Nền tảng và ứng dụng
Giờ chuẩn miền đông Thứ Bảy 7:00 sáng đến Thứ Hai 7:00 sáng (HKT) MetaTrader 4 MT4 cho iOS và Android Chỉ đăng nhập
Giờ tiết kiệm ánh sáng ngày miền Đông Thứ Bảy 7:00 sáng đến Thứ Hai 6:00 sáng (HKT)

Tài khoản Demo cho giao dịch vàng/bạc thỏi

Ngày và giờ Nền tảng và ứng dụng
Giờ chuẩn miền đông Thứ Bảy 7:00 sáng đến Thứ Hai 7:00 sáng (HKT) Metatrader 4 Chỉ đăng nhập
Giờ tiết kiệm ánh sáng ngày miền Đông Thứ Bảy 7:00 sáng đến Thứ Hai 6:00 sáng (HKT)