Lên đến 22 USD mỗi lot

Không giới hạn phí hoa hồng

Báo cáo theo thời gian thực

Rút tiền chiết khấu tức thì

Chương trình hợp tác

Kiếm tới 22 USD trên mỗi lot được giao dịch cho mỗi khách hàng mà bạn giới thiệu với chúng tôi. Hỗ trợ không giới hạn cấp độ bậc giới thiệu phụ. Không có giới hạn về số tiền bạn có thể kiếm được cho giao dịch khách hàng của mình. Điều hành giống như doanh nghiệp của riêng bạn, chúng tôi cung cấp báo cáo theo thời gian thực và bạn có thể rút tiền hoa hồng của mình bất cứ lúc nào mà không bị hạn chế.

Jadilah Rakan Kongsi Kami

1. Tìm hiểu về bảng chiết khấu của chúng tôi

Hỏi thông tin về Chương trình hợp tác của chúng tôi tại địa chỉ ib.bullion@z.com .

2. In và ký Thỏa thuận hợp tác

Gửi lại một bản sao đã ký của Thỏa thuận hợp tác.

3. Chấp thuận

Mã IB duy nhất và quyền truy cập vào Hệ thống Web IB sẽ được gửi đến email của bạn sau khi đơn đăng ký hợp tác của bạn được chấp thuận.
*Đối tác phải đáp ứng đủ điều kiện tối thiểu trong một tháng trước khi có thể rút tiền hoa hồng lần đầu tiên.

Xin vui lòng liên hệ với chúng tôi tại địa chỉ ib.bullion@z.com .