Bạn mới tham gia giao dịch hoặc muốn thử nghiệm các chiến lược giao dịch của mình ?


Chúng tôi có Tài khoản Demo MIỄN PHÍ để bạn thực hành giao dịch Vàng/Bạc thỏi không có rủi ro trong điều kiện thị trường thực tế bằng cách sử dụng nền tảng và tỷ giá MT4 của chúng tôi trong 30 ngày.

Miễn là bạn có tài khoản email, bạn có thể thiết lập tài khoản demo trong vài phút.

Liên kết ứng dụng thay thế

Vui lòng sử dụng Liên kết ứng dụng thay thế nếu bạn ở Trung Quốc và bạn không thể hoàn thành mẫu đơn đăng ký tài khoản demo.