Bắt đầu giao dịch Vàng/Bạc thỏi - Nguyên tắc cơ bản


Tìm hiểu các yếu tố cần thiết trong giao dịch vàng/bạc thỏi.
*Các thông tin trình bày trong phần này chỉ dành cho mục đích đào tạo. Để biết tất cả các quy tắc và thông số kỹ thuật giao dịch mới nhất, vui lòng tham khảo Quy tắc giao dịchđể xem thông tin cập nhật nhất.

Giới thiệu


1. Giờ giao dịch

Một tính năng quan trọng của thị trường kim loại quý là hoạt động 24 giờ. Thị trường mở cửa lúc 08:00 (GMT+8) vào thứ Hai cho đến khi đóng cửa lúc 04:45 vào thứ Bảy (quy ước giờ mùa hè). Bảo trì theo lịch trình hàng ngày lúc 05:00 - 07:00. *Giờ giao dịch cho từng sản phẩm riêng lẻ của Z.com Bullion có thể khác nhau, vui lòng tham khảo "Quy tắc giao dịch" để biết thông tin chi tiết.


2. Phiên giao dịch (HKT GMT+8)

Giao dịch hàng ngày 24 giờ có thể được chia thành 3 phiên giao dịch chính:
Phiên Á: (Mở cửa thị trường - 1600)
Xét về tổng khối lượng giao dịch hàng ngày, khối lượng giao dịch châu Á tương đối thấp. Trừ khi có tin tức mới, giá thường là giao dịch theo phạm vi. Trong những năm gần đây, do nhu cầu vàng từ các nước châu Á như Trung Quốc và Ấn Độ ngày càng tăng, khối lượng giao dịch ngày càng trở nên sôi động vào buổi trưa mỗi ngày.

Phiên Âu: (1600-0000)
Nhìn chung, khối lượng giao dịch đã tăng đáng kể sau khi thị trường châu Âu mở cửa so với phiên giao dịch châu Á. Sau khi bị ràng buộc phạm vi trong phiên trước đó, hoạt động giao dịch có nhiều khả năng đột phá hơn. Đặc biệt chú ý đến dữ liệu kinh tế hàng ngày do Vương quốc Anh và Liên minh châu Âu phát hành.

Phiên Mỹ: (2000-Đóng cửa thị trường)
Khối lượng giao dịch/thay đổi giá tích cực nhất. Khi Mỹ công bố dữ liệu kinh tế, thường là vào lúc 20:30 (HKT-GMT+8), biến động mở rộng và cơ hội phá vỡ mức cao/thấp sớm cũng rất cao.


3. Vị thế mua/Vị thế bán

Một đặc điểm khác của thị trường kim loại quý là nó có thể được giao dịch theo vị thế mua và vị thế bán. Giống như các hoạt động chứng khoán thông thường, bạn có thể mua và chờ giá tăng; tuy nhiên, không có hạn chế về việc bán khống trong giao dịch vàng/bạc thỏi. Bạn có thể bán các kim loại quý bất cứ lúc nào và chờ giá giảm. Miễn là bạn chọn đúng hướng, bạn sẽ có cơ hội kiếm lợi nhuận.

Thông tin liên quan đến nạp tiền4. Hiểu báo giá

Báo giá kim loại quý bằng USD/AOXƠ. Vàng được báo giá theo đơn vị 2 chữ số thập phân. Bạc được báo giá theo đơn vị 3 chữ số thập phân.br />
Ví dụ (1): Nếu giá vàng là 1600,50 USD/AOXƠ - có nghĩa là giá vàng là 1600,50 USD mỗi aoxơ.
Ví dụ (2): Nếu giá bạc là 16,960 USD/AOXƠ - điều đó có nghĩa là giá bạc là 16,960 USD mỗi aoxơ.

* 1 aoxơ = 0,3kg


5. Kích thước hợp đồng (lot tiêu chuẩn)

Kích thước lot tiêu chuẩn cho vàng là 100 aoxơ / cho bạc là 5000 aoxơ.

Ví dụ (1): Nếu bạn đặt lệnh cho 1 lot vàng trong hệ thống giao dịch MT4 của chúng tôi, điều đó có nghĩa là, bạn đang giao dịch 100 aoxơ vàng; Nếu bạn đặt lệnh 0,5 lot vàng trong hệ thống giao dịch MT4 của chúng tôi, điều đó có nghĩa là, bạn đang giao dịch 50 aoxơ vàng;
Ví dụ (2): Nếu bạn đặt lệnh cho 1 lot bạc trong hệ thống giao dịch MT4 của chúng tôi, điều đó có nghĩa là, bạn đang giao dịch 5000 aoxơ bạc; Nếu bạn đặt lệnh 0,5 lot bạc trong hệ thống giao dịch MT4 của chúng tôi, điều đó có nghĩa là, bạn đang giao dịch 2500 aoxơ bạc;


6. Giao dịch ký quỹ*

Giao dịch ký quỹ bắt nguồn từ London vào những năm 1980 và sau đó được Hoa Kỳ, Nhật Bản, Hồng Kông và các trung tâm tài chính khác áp dụng. Giao dịch ký quỹ kim loại quý được thực hiện dựa trên nguyên tắc đòn bẩy tài chính. Đòn bẩy tối đa cho giao dịch vàng tại Z.com Bullion là 1:200 / đòn bẩy tối đa cho giao dịch bạc là 1:100.

Ví dụ (1): Nếu bạn nạp 5.000 USD trong giao dịch vàng, hãy lấy tỷ lệ đòn bẩy tối đa của chúng tôi (1:200) làm ví dụ, 5.000 USD đã nạp có thể được sử dụng cho giao dịch vàng tương đương 1.000.000 USD.
Ví dụ (2): Nếu bạn nạp 5.000 USD trong giao dịch bạc, hãy lấy tỷ lệ đòn bẩy tối đa của chúng tôi (1:100) làm ví dụ, 5.000 USD đã nạp có thể được sử dụng cho giao dịch bạc tương đương 500.000 USD.

*Xin lưu ý rằng đòn bẩy càng tăng có nghĩa là rủi ro càng tăng.


7. Làm thế nào để tính tỷ lệ đòn bẩy?

Chúng tôi cung cấp mức đòn bẩy tối đa 1:200 cho giao dịch vàng / 1:100 cho giao dịch bạc.

Ví dụ (1): 5.000 USD đã nạp / mở vị thế mua 1 lot với giá 1.600 USD/AOXƠ

Tổng giá trị hợp đồng
= Giá mua vào x Kích thước hợp đồng = 1600 USD/AOXƠ x 100 AOXƠ (1 lot = 100 AOXƠ)
=USD 160,000
Đòn bẩy
= Tổng giá trị hợp đồng/Tổng số tiền trong tài khoản
=USD 160,000 / USD 5,000
=32x
*Mặc dù chúng tôi cung cấp mức đòn bẩy tối đa là 1:200, các nhà đầu tư nên đánh giá mức độ chấp nhận rủi ro của chính họ và kiểm soát cẩn thận tỷ lệ đòn bẩy trong khi giao dịch.


8. Làm thế nào để tính toán số tiền tối thiểu cần thiết cho giao dịch?

Tiền nạp tối thiểu cần thiết = Tổng giá trị hợp đồng/tỷ lệ đòn bẩy

EVí dụ (1): Khoản tiền nạp tối thiểu cần thiết để mua 3 lot vàng tại mức giá 1600 USD/AOXƠ sử dụng đòn bẩy 200x

Tiền nạp tối thiểu cần thiết
= (1600 USD/AOXƠ x 3 lot x 100 aoxơ)/200x
= USD 2400
Ví dụ (2): Khoản tiền nạp tối thiểu cần thiết để mua 3 lot vàng tại mức giá 1600 USD/AOXƠ sử dụng đòn bẩy 200x

MTiền nạp tối thiểu cần thiết
= (1600 USD/AOXƠ x 3 lots x 100 OZ) / 50x
= USD 9600
Thông thường nên nạp nhiều tiền hơn mức tối thiểu cần thiết để bảo vệ khỏi biến động thị trường.

Thông tin liên quan đến giao dịch


9. Tính toán lãi lỗ

Lợi nhuận/Lỗ = Chênh lệch giá (Giá vào lệnh - Giá thanh khoản) x Kích thước hợp đồng
Ví dụ (1): Mở vị thế mua 2 lot tại mức giá 1600 USD/AOXƠ / Thanh khoản tại mức giá 1609 USD/AOXƠ (có lãi)

Lãi/lỗ
= Chênh lệch giá x Kích thước hợp đồng
= (1609-1600) x 2 lots x 100 aoxơ
= 9 x 2 x 100 = 1800 USD (lãi)
Ví dụ (2): Mở vị thế mua 2 lot tại mức giá 1600 USD/AOXƠ / Thanh khoản tại mức giá 1595 USD/AOXƠ (lỗ)

Lãi/lỗ
= Chênh lệch giá x Kích thước hợp đồng
= (1595-1600) x 2 lots x 100 aoxơ
= -5 x 2 x 100 = -1000 USD (lỗ)
Ví dụ (3): Mở vị thế bán 0,5 lot tại mức giá 1600 USD/AOXƠ / Thanh khoản tại mức giá 1598 USD/AOXƠ (có lãi)

Lãi/lỗ
= Chênh lệch giá x Kích thước hợp đồng
= (1600-1598) x 0.5 lot x 100 aoxơ
= 2 x 0.5 x 100 = 100 USD (lãi)

10. Giao nhận tài sản gốc so với Giao dịch đòn bẩy

Giao nhận tài sản gốc

Kích thước lot: 100 aoxơ

Giá mở cửa: 1.270,50

Số tiền cần có: USD 127,050

Nếu giá tăng lên 1.290,5

PLợi nhuận (tính bằng đô la): USD2,000

RTỷ lệ lợi nhuận: 1.57%

Giao dịch đòn bẩy (ví dụ đòn bẩy 200:1)

Kích thước lot: 100 aoxơ

Giá mở cửa: 1.270,50

Số tiền cần có: USD 635.25

Nếu giá tăng lên 1.290,5

Lợi nhuận (tính bằng đô la): USD2,000

Tỷ lệ lợi nhuận: 314.84%

11. "Tự động đóng lệnh" / "Thanh khoản bắt buộc" là gì?

Trong giao dịch vàng/bạc thỏi, khi các vị thế thả nổi bị thua lỗ và vốn tức thời dưới mức ký quỹ tối thiểu được yêu cầu, tất cả các vị thế trong tài khoản sẽ bị hệ thống buộc phải thanh khoản, được gọi là "Tự động đóng lệnh" hoặc "Thanh khoản bắt buộc".


12. Mức đóng tự động

Vị thế của bạn sẽ bị đóng và các lệnh chờ sẽ tự động bị hủy nếu vốn tức thời ròng giảm còn dưới 60% mức ký quỹ tối thiểu được yêu cầu.


13. Làm thế nào để tính toán mức đóng tự động?

Mức đóng tự động = Giá thị trường - (Số dư vốn tức thời / Tổng giá trị hợp đồng)
Ví dụ (1): Mở vị thế mua 1 lot vàng tại mức giá 1600 USD/AOXƠ với 2500 USD trong tài khoản

Số dư vốn tức thời
= Tổng tiền - Tiền nạp tối thiểu cần thiết x 60%br /> = 2500 USD - (1600 USD/OZ x 1 lot x 100 oz / 200x) x 60%
= 2500 - 480
= 2020 USD
Mức đóng tự động
= Giá thị trường - (Số dư vốn tức thời / Tổng giá trị hợp đồng)
= 1600 USD/aoxơ- (2020 / (1 lot x 100 aoxơ))
= 1600 - (20.2)
= 1579.80
Do đó, Mức đóng tự động cho giao dịch này là tại 1579,80 USD/AOXƠ.

Ví dụ (2): Mở vị thế bán 3 lot vàng tại mức giá 1610 USD/AOXƠ với 6000 USD trong tài khoản

Số dư vốn tức thời
= Tổng tiền - Tiền nạp tối thiểu cần thiết x 60%
= 6000 USD - (1610 USD/OZ x 3 lots x 100 oz / 200x x 60%
= 6000 - 2898
= 3102 USD
Mức đóng tự động
= Giá thị trường - (Số dư vốn tức thời / Tổng giá trị hợp đồng)
= 1610 USD/AOXƠ + (3102 USD / (3 lots x 100 AOXƠ ))
= 1610 - (10.3)
= 1620.34
Do đó, việc đóng Tự động sẽ xảy ra tại mốc 1620,34 USD/AOXƠ cho giao dịch này.

Thông tin liên quan đến chi phí


Không mất phí mở tài khoản giao dịch và không mất thêm phí xử lý bên ngoài khi giao dịch. Khách hàng chỉ phải trả chi phí chênh lệch giữa giá mua và giá bán (Chênh lệch) và lãi suất cho các vị thế mở qua đêm. Tuy nhiên, xin lưu ý rằng tất cả các tài khoản giao dịch vàng chưa giao dịch hoặc nạp tiền trong vòng 6 tháng sẽ bị tính phí hàng tháng là 10 USD.

14. Chênh lệch

Chênh lệch đề cập đến sự khác biệt giữa giá bán và giá mua của báo giá hai chiều. Trong giao dịch vàng/bạc thỏi, chênh lệch là chi phí giao dịch cho các nhà đầu tư. (Một số nhà môi giới có thể tính phí cho khách hàng, ví dụ như phí hoa hồng và phí dịch vụ, ngoài phí chênh lệch).

Ví dụ, giá giao dịch vàng hiện ở mức 1270,00/1270,50.
Trong ví dụ này về giao dịch vàng, báo giá bán là 1270,00 so với giá mua là 1270,50, (1270,50? 1270,50 = 0,5) 0,5 là chênh lệch giá.


115. Lãi suất chuyển hạn

Các nhà giao dịch giữ vị thế khi thị trường đóng cửa sẽ nhận được hoặc phải trả lãi chuyển hạn. Theo thông lệ thị trường kim loại quý, việc giữ các vị thế khi thị trường đóng cửa vào thứ Tư sẽ tính 3 ngày lãi; trong khi giữ các vị thế vào thứ Sáu đến thứ Hai sẽ chỉ tính 1 ngày lãi suất chuyển hạn.