Phân tích kỹ thuật

2021年7月12日

Xu hướng hàng ngày của vàng 12/07 – 16/07 (Review Daily)

2021年7月5日

Xu hướng hàng ngày của vàng 05/07 – 09/07 (Review Daily)

2021年6月28日

Xu hướng hàng ngày của vàng 28/06 – 02/07 (Review Daily)

2021年6月21日

Xu hướng hàng ngày của vàng 21/06 – 24/06 (Review Daily)

2021年6月14日

Xu hướng hàng ngày của vàng 14/06 – 18/06 (Review Daily)

2021年6月7日

Xu hướng hàng ngày của vàng 07/06 – 11/06 (Review Daily)

2021年5月31日

Xu hướng hàng ngày của vàng 31/05 – 04/06 (Review Daily)

2021年5月24日

Xu hướng hàng ngày của vàng 24/05 – 28/05 (Review Daily)

2021年5月17日

Xu hướng hàng ngày của vàng 10/05 – 14/05 (Review Daily)