Phân tích kỹ thuật

2020年12月28日

Xu hướng hàng ngày của vàng 28/12 – 31/12

2020年12月21日

December 14th to 20th Weekly Gold Analysis

Spot gold closed high for the third […]
2020年12月21日

Xu hướng hàng ngày của vàng 21/12 – 24/12

2020年12月16日

16December Gold Technical Analysis

The price of gold rose sharply yesterday. […]
2020年12月14日

Xu hướng hàng ngày của vàng 14/12 – 18/12

2020年12月7日

Xu hướng hàng ngày của vàng 07/12 – 11/12

2020年11月30日

Xu hướng hàng ngày của vàng 30/11- 04/12

2020年11月29日

Xu hướng hàng ngày của vàng 30/11- 04/12