Phân tích kỹ thuật

2021年2月15日

Xu hướng hàng ngày của vàng 15/02 – 19/02

2021年2月8日

Xu hướng hàng ngày của vàng 08/02 – 12/02

2021年1月31日

Xu hướng hàng ngày của vàng 01/02 – 05/02

2021年1月25日

Xu hướng hàng ngày của vàng 25/01 – 29/01

2021年1月17日

Xu hướng hàng ngày của vàng 18/01 – 22/01

2021年1月11日

Gold weekly review

The December non-agricultural employment report released on […]
2021年1月11日

Xu hướng hàng ngày của vàng 11/01 – 15/01

2021年1月5日

Gold weekly review

In the past week, spot gold rose […]
2021年1月4日

Xu hướng hàng ngày của vàng 04/01 – 08/01