2 danh mục, 6 sản phẩm có thể giao dịch

Công cụ tổng hợp dữ liệu thị trường tiên tiến của chúng tôi kết nối bạn với giá vàng giao ngay cạnh tranh nhất. Từ các nhà cung cấp thanh khoản đa tài sản hàng đầu trên toàn cầu, bạn có thể chọn từ 2 danh mục với 6 mã giao dịch vàng tùy chỉnh khác nhau, để phù hợp với mục tiêu đầu tư của bạn.
Chênh lệch cố định Chênh lệch thả nổi
GOLD_STD GOLD_MIN / SILVER_MIN
GOLD_L / SILVER_L
GOLD_L5 / SILVER_L5
GOLD_L20 / SILVER_L20
GOLD_L50 / SILVER_L50

Chênh lệch cố định

Giúp bạn giao dịch suôn sẻ hơn

Tăng cường ổn định giá để giúp quản lý rủi ro và thực hiện giao dịch tốt hơn với mức chênh lệch s bị hạn chế chính xác ở mức 0,40. Hơn 99% giao dịch sẽ được thực hiện với môi trường thị trường có mức trượt giá bằng không. Lệnh sẽ được thực hiện ngay hoặc hủy.

Biểu tượng Đặt hàng từ
Gold_STD 0.1 lot to 20 lots
*Unit 1 lot = 100 oz
Cài đặt hệ thống:

Loại thực hiện: Thực hiện hoặc hủy
Cài đặt trượt giá: Không khả dụng

Chênh lệch thả nổi

Giảm chi phí giao dịch

Báo giá được tối ưu hóa cao đảm bảo thực hiện chính xác các lệnh được thực hiện theo nhiều phần. Báo giá cạnh tranh nhất của chúng tôi, kết hợp với các biện pháp kiểm soát chênh lệch tối đa, sẽ cho phép bạn giảm thiểu biến động chênh lệch một cách hiệu quả.

Biểu tượng Đặt hàng từ
Gold_Min /Silver_Min 0.05 lots to 1 lots
Gold_L / Silver_L 1 to 2 lots
Gold_L5 / Silver_L5 below 5 lots
Gold_L20 / Silver_L20 below 20 lots
Gold_L50 / Silver_L50 below 50 lots
*Unit 1 lot = 100 oz
Thiết lập hệ thống:

Loại thực hiện: Cho phép thực hiện một phần
Cài đặt trượt giá: Khả dụng