Tài khoản tiêu chuẩn


Được trang bị các mã giao dịch của Z.com Bullion. Thích hợp cho mọi nhà đầu tư

 • Không mất phí mở tài khoản
 • Chi phí giao dịch thấp không có hoa hồng hoặc phí ẩn
 • Môi trường giao dịch công bằng với phương thức STP - Xử lý thẳng
 • Không yêu cầu mức tiền nạp tối thiểu
 • Nền tảng MetaTrader 4
 • Nền tảng tài chính vững chắc từ Z.com Bullion

Tài khoản tiêu chuẩn - Chi phí giao dịch


Chênh lệchChênh lệch thả nổi
mã giao dịch thông thường chỉ từ
Silver_Min 0.028 0.025
Silver_L 0.028 0.025
Silver_L5 0.030 0.027
Silver_L20 0.033 0.030
Silver_L50 0.038 0.035
Tìm hiểu thêm:
Thông số sản phẩm
Làm thế nào để chọn mã giao dịch của chúng tôi?

Phí qua đêm


        
Chênh lệch cố định (Silver_L / L5 / L20 / L50 / MIN)
Mua (mỗi lô tiêu chuẩn) Bán (mỗi lô tiêu chuẩn)
- USD 6.00 - 2.70%* USD 0.00 0.0%*


                    
Ngày làm việc
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu
1 day 1 day 3 days 1 day 1 day
Quan trọng: phí qua đêm 3 ngày sẽ được tính khi giữ vị thế trong phiên đóng thị trường vào thứ Tư.


*Tính toán dựa trên giá vàng tại mức 1.700 USD/AOXƠ.
Áp dụng cho ngày giao dịch bình thường. Các ngày lễ ngân hàng Mỹ cũng có thể ảnh hưởng đến số ngày được tính cho mỗi lần chuyển hạn.
Vui lòng tham khảo Thông số kỹ thuật MT4 để biết số liệu cập nhật nhất (Đăng nhập: MT4> Market Watch > Gold_L > Thông số kỹ thuật)


Tìm hiểu thêm:
Thông số sản phẩm
Làm thế nào để chọn mã giao dịch của chúng tôi?

Hệ thống thương mại