Tài khoản tiêu chuẩn


Được trang bị các mã giao dịch của Z.com Bullion. Thích hợp cho mọi nhà đầu tư

 • Không mất phí mở tài khoản
 • Chi phí giao dịch thấp không có hoa hồng hoặc phí ẩn
 • Môi trường giao dịch công bằng với phương thức STP - Xử lý thẳng
 • Không yêu cầu mức tiền nạp tối thiểu
 • Nền tảng MetaTrader 4
 • Nền tảng tài chính vững chắc từ Z.com Bullion

Tài khoản tiêu chuẩn - Chi phí giao dịch


Chênh lệch cố định
mã giao dịch thông thường chỉ từ
GOLD_STD 0.4 0.4

Chênh lệch thả nổi
mã giao dịch thông thường chỉ từ
GOLD_Min 0.38 0.32
GOLD_L 0.42 0.38
GOLD_L5 0.45 0.38
GOLD_L20 0.49 0.42
GOLD_L50 0.57 0.51Tìm hiểu thêm:
Thông số sản phẩm
Làm thế nào để chọn mã giao dịch của chúng tôi?
                    
Ngày làm việc
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu
1 day 1 day 3 days 1 day 1 day
Quan trọng:
phí qua đêm 3 ngày sẽ được tính khi giữ vị thế trong phiên đóng thị trường vào thứ Tư.
Áp dụng cho ngày giao dịch bình thường. Các ngày lễ ngân hàng Mỹ cũng có thể ảnh hưởng đến số ngày được tính cho mỗi lần chuyển hạn.


Tìm hiểu thêm:
Thông số sản phẩm
Làm thế nào để chọn mã giao dịch của chúng tôi?

Hệ thống thương mại