Tài khoản tổ chức


Giao dịch trực tiếp từ các ngân hàng toàn cầu và các nhà cung cấp thanh khoản hàng đầu.

  • Dễ dàng thiết lập
  • Chi phí thiết lập thấp
  • Kết nối thanh khoản toàn cầu
  • Chi phí giao dịch thấp
  • Nền tảng tài chính vững chắc từ Z.com Bullion

Một nhóm các công ty niêm yết tại Nhật Bản

Hải ngoại


GMO-Z.com Forex HK Limited

Cung cấp dịch vụ giao dịch sản phẩm tài chính

GMO-Z.com Trade UK Limited

Cung cấp dịch vụ giao dịch sản phẩm tài chính

GMO-Z.com Securities (Thailand) Limited

Cung cấp dịch vụ giao dịch sản phẩm tài chính

GMO-Z.com Bullion HK Limited

Nền tảng giao dịch vàng/bạc thỏi chuyên dụng thuộc GMO Financial Holdings, Z.com Bullion chuyên cung cấp cho khách hàng các dịch vụ giao dịch vàng và bạc chất lượng cao nhất.