Tài khoản nâng cao


Giảm chi phí giao dịch cho các nhà đầu tư có khối lượng giao dịch lớn và tăng số lượng vị thế mở tối đa.

 • Giảm hơn nữa chênh lệch giao dịch
 • Không mất phí hoa hồng hay phí ẩn
 • Môi trường giao dịch công bằng với phương thức STP - Xử lý trực tiếp
 • Nền tảng MetaTrader 4
 • Nền tảng tài chính vững chắc từ Z.com Bullion
 • Yêu cầu mức tiền nạp tối thiểu là 100.000 USD hoặc Số dư tài khoản trên 100.000 USD

* Tất cả Tài khoản tiêu chuẩn đều có thể nâng cấp lên Tài khoản nâng cao sau khi đáp ứng yêu cầu về mức tiền nạp tối thiểu.

Tài khoản nâng cao - Chi phí giao dịch


Chênh lệchChênh lệch thả nổi
mã giao dịch thông thường chỉ từ
Silver_PMN 0.045 0.037
Silver_P 0.045 0.037
Silver_P5 0.049 0.041
Silver_P20 0.053 0.045
Silver_P50 0.061 0.051
Tìm hiểu thêm:
<Thông số sản phẩm
Làm thế nào để chọn mã giao dịch của chúng tôi?

chuyển hạn


        
Chênh lệch thả nổi (Silver_P / P5 / P20 / P50 / PMN)
Mua (mỗi lô tiêu chuẩn) Bán (mỗi lô tiêu chuẩn)
- USD 6.00 - 2.70%* USD 0.00 0.0%*


                    
Ngày làm việc
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu
1 day 1 day 3 days 1 day 1 day
Quan trọng: phí qua đêm 3 ngày sẽ được tính khi giữ vị thế trong phiên đóng thị trường vào thứ Tư.


*Tính toán dựa trên giá vàng tại mức 1.700 USD/AOXƠ.
Áp dụng cho ngày giao dịch bình thường. Các ngày lễ ngân hàng Mỹ cũng có thể ảnh hưởng đến số ngày được tính cho mỗi lần chuyển hạn.
Vui lòng tham khảo Thông số kỹ thuật MT4 để biết số liệu cập nhật nhất (Đăng nhập: MT4> Market Watch > Gold_L > Thông số kỹ thuật)


Tìm hiểu thêm:
Thông số sản phẩm
Làm thế nào để chọn mã giao dịch của chúng tôi?

Hệ thống thương mại