Tài khoản nâng cao


Giảm chi phí giao dịch cho các nhà đầu tư có khối lượng giao dịch lớn và tăng số lượng vị thế mở tối đa.

 • Giảm hơn nữa chênh lệch giao dịch
 • Không mất phí hoa hồng hay phí ẩn
 • Môi trường giao dịch công bằng với phương thức STP - Xử lý trực tiếp
 • Nền tảng MetaTrader 4
 • Nền tảng tài chính vững chắc từ Z.com Bullion
 • Yêu cầu mức tiền nạp tối thiểu là 100.000 USD hoặc Số dư tài khoản trên 100.000 USD

* Tất cả Tài khoản tiêu chuẩn đều có thể nâng cấp lên Tài khoản nâng cao sau khi đáp ứng yêu cầu về mức tiền nạp tối thiểu.

Tài khoản nâng cao - Chi phí giao dịchChênh lệch thả nổi
mã giao dịch thông thường chỉ từ
GOLD_PMN 0.21 0.19
GOLD_P 0.25 0.21
GOLD_P5 0.28 0.23
GOLD_P20 0.32 0.25
GOLD_P50 0.40 0.34Tìm hiểu thêm:
Thông số sản phẩm
Làm thế nào để chọn mã giao dịch của chúng tôi?
                    
Ngày làm việc
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu
1 day 1 day 3 days 1 day 1 day
Quan trọng:
phí qua đêm 3 ngày sẽ được tính khi giữ vị thế trong phiên đóng thị trường vào thứ Tư.
Áp dụng cho ngày giao dịch bình thường. Các ngày lễ ngân hàng Mỹ cũng có thể ảnh hưởng đến số ngày được tính cho mỗi lần chuyển hạn.


Tìm hiểu thêm:
Thông số sản phẩm
Làm thế nào để chọn mã giao dịch của chúng tôi?

Hệ thống thương mại