Tài khoản giao dịch Vàng/Bạc thỏi

Tất cả các tài khoản giao dịch của chúng tôi được kết nối với thị trường bằng cách sử dụng phương pháp STP - Straight Through Treatment (Xử lý thẳng), trong đó tất cả các vị thế của khách hàng được chuyển trực tiếp đến thị trường thông qua các nhà cung cấp thanh khoản hàng đầu. Chúng tôi cung cấp một môi trường giao dịch công bằng và minh bạch với 3 loại tài khoản nhằm đáp ứng tốt hơn phong cách giao dịch của bạn.

Số 1 thế giới

GMO CLICK Securities, Inc. tiếp tục dẫn đầu với vị thế là nhà môi giới ngoại hối lớn nhất toàn cầu theo khối lượng trong 8 năm liên tiếp*.

Hơn 700.000 khách hàng trên toàn thế giới

Dịch vụ giao dịch toàn diện và chất lượng cao của chúng tôi thu hút các nhà giao dịch từ mọi cấp độ - người mới bắt đầu đến các chuyên gia trên toàn thế giới.

Loại tài khoản


Tài khoản tiêu chuẩn
Tài khoản nâng cao
Tỷ lệ đòn bẩy
Vàng: 50 / 200 / 400 x | Bạc: 25 / 100 / 200 x
Vàng: 200 / 400 x | Bạc: 100 / 200 x
Mã giao dịch
Chênh lệch cố định + Chênh lệch thả nổi
Chênh lệch thả nổi (Siêu chặt)
Phí hoa hồng
Không
Không
Tối thiểu Yêu cầu tiền nạp
-
Tối thiểu 100 nghìn USD
Vị thế mở tối đa
1000 lots
2500 lots
Quản lý tài khoản được chỉ định
Không
Kênh nạp tiền nhanh
Không
Mở tài khoản Demo
-