*1 คำนวณจากราคาทอง 1,500 USD/oz โดยใช้มาร์จิ้น 200x

*2 สเปรดอาจกว้างขึ้นเนื่องจากสภาพตลาดผันผวน สเปรดข้างต้นสะท้อนให้เห็นถึงสถานการณ์ตลาดปกติ

ชื่อหุ้นที่เทรดได้ - ทองคำ / โลหะเงิน

ทองคำ


GOLD_STD
ชื่อหุ้น GOLD_STD
สเปรด 0.4 USD*2
ช่วงห่างของราคา 0.01 USD
ขนาดการเทรดต่อล็อต 100 oz
ปริมาณการซื้อขายขั้นต่ำต่อคำสั่งซื้อ 0.1 lot (10 oz)
ขั้นของปริมาณการซื้อขาย 0.1 lot (10 oz)
ปริมาณการซื้อขายสูงสุดต่อคำสั่งซื้อ 20 lots (2,000 oz)
จำนวนสัญญาที่เปิดสูงสุด 20 (ทุกหุ้นรวมกัน รวมถึงคำสั่งซื้อที่รอดำเนินการ)
ขนาดสัญญาที่เปิดสูงสุด 20 X 2,000 = 40,000 oz
(400 lots)
ประเภทการดำเนินการ หากคำสั่งซื้อไม่เป็นไปตามเงื่อนไข ก็จะถูกยกเลิก
การตั้งค่า Slippage ไม่พร้อมให้บริการ
ฟีเจอร์ สเปรดคงที่ Slippage มีเปอร์เซ็นต์สูงที่จะเป็น 0
GOLD_MIN
ชื่อหุ้น GOLD_MIN
สเปรด ตัวแปร
ช่วงห่างของราคา 0.01 USD
ขนาดการเทรดต่อล็อต 100 oz
ปริมาณการซื้อขายขั้นต่ำต่อคำสั่งซื้อ 0.05 lot (5 oz)
ขั้นของปริมาณการซื้อขาย 0.01 lot (1 oz)
ปริมาณการซื้อขายสูงสุดต่อคำสั่งซื้อ 20 lots (2,000 oz)
จำนวนสัญญาที่เปิดสูงสุด 20 (ทุกหุ้นรวมกัน รวมถึงคำสั่งซื้อที่รอดำเนินการ)
ขนาดสัญญาที่เปิดสูงสุด 20 X 2,000 = 40,000 oz
(400 lots)
ประเภทการดำเนินการ อนุญาตให้ส่งคำสั่งซื้อบางส่วนได้
การตั้งค่า Slippage พร้อมให้บริการ
ฟีเจอร์ เหมาะกับการสั่งซื้อระหว่าง 0.05 ล็อตถึง 1 ล็อต
GOLD_L
ชื่อหุ้น GOLD_L
สเปรด ตัวแปร
ช่วงห่างของราคา 0.01 USD
ขนาดการเทรดต่อล็อต 100 oz
ปริมาณการซื้อขายขั้นต่ำต่อคำสั่งซื้อ 1 lot (100 oz)
ขั้นของปริมาณการซื้อขาย 1 lot (100 oz)
ปริมาณการซื้อขายสูงสุดต่อคำสั่งซื้อ 50 lots (5,000 oz)
จำนวนสัญญาที่เปิดสูงสุด 20 (ทุกหุ้นรวมกัน รวมถึงคำสั่งซื้อที่รอดำเนินการ)
ขนาดสัญญาที่เปิดสูงสุด 20 X 5,000 = 100,000 oz
(1,000 lots)
ประเภทการดำเนินการ อนุญาตให้ส่งคำสั่งซื้อบางส่วนได้
การตั้งค่า Slippage พร้อมให้บริการ
ฟีเจอร์ เหมาะสำหรับ 1 lot
GOLD_L5
ชื่อหุ้น GOLD_L5
สเปรด ตัวแปร
ช่วงห่างของราคา 0.01 USD
ขนาดการเทรดต่อล็อต 100 oz
ปริมาณการซื้อขายขั้นต่ำต่อคำสั่งซื้อ 1 lot (100 oz)
ขั้นของปริมาณการซื้อขาย 1 lot (100 oz)
ปริมาณการซื้อขายสูงสุดต่อคำสั่งซื้อ 50 lots (5,000 oz)
จำนวนสัญญาที่เปิดสูงสุด 20 (ทุกหุ้นรวมกัน รวมถึงคำสั่งซื้อที่รอดำเนินการ)
ขนาดสัญญาที่เปิดสูงสุด 20 X 5,000 = 100,000 oz
(1,000 lots)
ประเภทการดำเนินการ อนุญาตให้ส่งคำสั่งซื้อบางส่วนได้
การตั้งค่า Slippage พร้อมให้บริการ
ฟีเจอร์ เหมาะสำหรับคำสั่งซื้อด้านล่าง 5 lots
GOLD_L20
ชื่อหุ้น GOLD_L20
สเปรด ตัวแปร
ช่วงห่างของราคา 0.01 USD
ขนาดการเทรดต่อล็อต 100 oz
ปริมาณการซื้อขายขั้นต่ำต่อคำสั่งซื้อ 1 lot (100 oz)
ขั้นของปริมาณการซื้อขาย 1 lot (100 oz)
ปริมาณการซื้อขายสูงสุดต่อคำสั่งซื้อ 50 lots (5,000 oz)
จำนวนสัญญาที่เปิดสูงสุด 20 (ทุกหุ้นรวมกัน รวมถึงคำสั่งซื้อที่รอดำเนินการ)
ขนาดสัญญาที่เปิดสูงสุด 20 X 5,000 = 100,000 oz
(1,000 lots)
ประเภทการดำเนินการ อนุญาตให้ส่งคำสั่งซื้อบางส่วนได้
การตั้งค่า Slippage พร้อมให้บริการ
ฟีเจอร์ เหมาะสำหรับคำสั่งซื้อด้านล่าง 20 lots
GOLD_L50
ชื่อหุ้น GOLD_L50
สเปรด ตัวแปร
ช่วงห่างของราคา 0.01 USD
ขนาดการเทรดต่อล็อต 100 oz
ปริมาณการซื้อขายขั้นต่ำต่อคำสั่งซื้อ 1 lot (100 oz)
ขั้นของปริมาณการซื้อขาย 1 lot (100 oz)
ปริมาณการซื้อขายสูงสุดต่อคำสั่งซื้อ 50 lots (5,000 oz)
จำนวนสัญญาที่เปิดสูงสุด 20 (ทุกหุ้นรวมกัน รวมถึงคำสั่งซื้อที่รอดำเนินการ)
ขนาดสัญญาที่เปิดสูงสุด 20 X 5,000 = 100,000 oz
(1,000 lots)
ประเภทการดำเนินการ อนุญาตให้ส่งคำสั่งซื้อบางส่วนได้
การตั้งค่า Slippage พร้อมให้บริการ
ฟีเจอร์ เหมาะสำหรับคำสั่งซื้อด้านล่าง 50 lots

โลหะเงิน


SILVER_MIN
ชื่อหุ้น SILVER_MIN
สเปรด ตัวแปร
ช่วงห่างของราคา 0.001 USD
ขนาดการเทรดต่อล็อต 5000 oz
ปริมาณการซื้อขายขั้นต่ำต่อคำสั่งซื้อ 0.05 lot (250 oz)
ขั้นของปริมาณการซื้อขาย 0.05 lot (250 oz)
ปริมาณการซื้อขายสูงสุดต่อคำสั่งซื้อ 20 lots (100,000 oz)
จำนวนสัญญาที่เปิดสูงสุด 20 (ทุกหุ้นรวมกัน รวมถึงคำสั่งซื้อที่รอดำเนินการ)
ขนาดสัญญาที่เปิดสูงสุด 20 X 100,000 = 2,000,000 oz
(400 lots)
ประเภทการดำเนินการ อนุญาตให้ส่งคำสั่งซื้อบางส่วนได้
การตั้งค่า Slippage พร้อมให้บริการ
ฟีเจอร์ เหมาะกับการสั่งซื้อระหว่าง 0.05 ล็อตถึง 1 ล็อต
SILVER_L
ชื่อหุ้น SILVER_L
สเปรด ตัวแปร
ช่วงห่างของราคา 0.001 USD
ขนาดการเทรดต่อล็อต 5000 oz
ปริมาณการซื้อขายขั้นต่ำต่อคำสั่งซื้อ 1 lot (5000 oz)
ขั้นของปริมาณการซื้อขาย 1 lot (5000 oz)
ปริมาณการซื้อขายสูงสุดต่อคำสั่งซื้อ 50 lots (250,000 oz)
จำนวนสัญญาที่เปิดสูงสุด 20 (ทุกหุ้นรวมกัน รวมถึงคำสั่งซื้อที่รอดำเนินการ)
ขนาดสัญญาที่เปิดสูงสุด 20 X 250,000 = 5,000,000 oz
(1,000 lots)
ประเภทการดำเนินการ อนุญาตให้ส่งคำสั่งซื้อบางส่วนได้
การตั้งค่า Slippage พร้อมให้บริการ
ฟีเจอร์ translate 1 lot
SILVER_L5
ชื่อหุ้น SILVER_L5
สเปรด ตัวแปร
ช่วงห่างของราคา 0.001 USD
ขนาดการเทรดต่อล็อต 5000 oz
ปริมาณการซื้อขายขั้นต่ำต่อคำสั่งซื้อ 1 lot (5000 oz)
ขั้นของปริมาณการซื้อขาย 1 lot (5000 oz)
ปริมาณการซื้อขายสูงสุดต่อคำสั่งซื้อ 50 lots (250,000 oz)
จำนวนสัญญาที่เปิดสูงสุด 20 (ทุกหุ้นรวมกัน รวมถึงคำสั่งซื้อที่รอดำเนินการ)
ขนาดสัญญาที่เปิดสูงสุด 20 X 250,000 = 5,000,000 oz
(1,000 lots)
ประเภทการดำเนินการ อนุญาตให้ส่งคำสั่งซื้อบางส่วนได้
การตั้งค่า Slippage พร้อมให้บริการ
ฟีเจอร์ เหมาะสำหรับคำสั่งซื้อด้านล่าง 5 lots
SILVER_L20
ชื่อหุ้น SILVER_L20
สเปรด ตัวแปร
ช่วงห่างของราคา 0.001 USD
ขนาดการเทรดต่อล็อต 5000 oz
ปริมาณการซื้อขายขั้นต่ำต่อคำสั่งซื้อ 1 lot (5000 oz)
ขั้นของปริมาณการซื้อขาย 1 lot (5000 oz)
ปริมาณการซื้อขายสูงสุดต่อคำสั่งซื้อ 50 lots (250,000 oz)
จำนวนสัญญาที่เปิดสูงสุด 20 (ทุกหุ้นรวมกัน รวมถึงคำสั่งซื้อที่รอดำเนินการ)
ขนาดสัญญาที่เปิดสูงสุด 20 X 250,000 = 5,000,000 oz
(1,000 lots)
ประเภทการดำเนินการ อนุญาตให้ส่งคำสั่งซื้อบางส่วนได้
การตั้งค่า Slippage พร้อมให้บริการ
ฟีเจอร์ เหมาะสำหรับคำสั่งซื้อด้านล่าง 20 lots
SILVER_L50
ชื่อหุ้น SILVER_L50
สเปรด ตัวแปร
ช่วงห่างของราคา 0.001 USD
ขนาดการเทรดต่อล็อต 5000 oz
ปริมาณการซื้อขายขั้นต่ำต่อคำสั่งซื้อ 1 lot (5000 oz)
ขั้นของปริมาณการซื้อขาย 1 lot (5000 oz)
ปริมาณการซื้อขายสูงสุดต่อคำสั่งซื้อ 50 lots (250,000 oz)
จำนวนสัญญาที่เปิดสูงสุด 20 (ทุกหุ้นรวมกัน รวมถึงคำสั่งซื้อที่รอดำเนินการ)
ขนาดสัญญาที่เปิดสูงสุด 20 X 250,000 = 5,000,000 oz
(1,000 lots)
ประเภทการดำเนินการ อนุญาตให้ส่งคำสั่งซื้อบางส่วนได้
การตั้งค่า Slippage พร้อมให้บริการ
ฟีเจอร์ เหมาะสำหรับคำสั่งซื้อด้านล่าง 50 lots
เรียนรู้เพิ่มเติม:
วิธีเลือกผลิตภัณฑ์ของ Z.com Bullion

ช่วงเวลาการเทรด - เวลาทั้งหมดที่แสดงด้านล่างนี้เป็นเวลาในฮ่องกง GMT+8


Gold_STD


การซื้อขาย วันจันทร์ - วันศุกร์ ยกเว้นวันปีใหม่และวันหยุดคริสต์มาส
ชั่วโมงการซื้อขาย เวลามาตรฐานตะวันออก วันจันทร์ เวลา 8:00 น. ถึง 5:55 น.
วันอังคาร เวลา 7:05 น. ถึง 5:55 น.
วันพุธ เวลา 7:05 น. ถึง 5:55 น.
วันพฤหัสบดี เวลา 7:05 น. ถึง 5:55 น.
วันศุกร์ เวลา 7:05 น. ถึง 5:00 น.
เวลาตามฤดูกาลของภาคตะวันออก วันจันทร์ เวลา 7:00 น. ถึง 4:55 น.
วันอังคาร เวลา 6:05 น. ถึง 4:55 น.
วันพุธ เวลา 6:05 น. ถึง 4:55 น.
วันพฤหัสบดี เวลา 6:05 น. ถึง 4:55 น.
วันศุกร์ เวลา 6:05 น. ถึง 4:00 น.
วันหยุดของธนาคารในสหรัฐอเมริกาอาจมีผลกระทบต่อเวลาทำการซื้อขาย ซึ่งคุณจะได้รับแจ้งล่วงหน้าทางอีเมล
เวลาปิดการเทรด เวลามาตรฐานตะวันออก สัมพันธ์กับวันทำการซื้อขายแต่ละวัน เวลา 6:00 น
เวลาตามฤดูกาลของภาคตะวันออก สัมพันธ์กับวันทำการซื้อขายแต่ละวัน เวลา 5:00 น.
กำหนดการซ่อมบำรุง เวลามาตรฐานตะวันออก ทุกวัน เวลา 5:55 น. ถึง 7:05 น.
เวลาตามฤดูกาลของภาคตะวันออก ทุกวัน เวลา 4:55 น. ถึง 6:05 น.

ผลิตภัณฑ์อื่นๆ - Gold/Silver_L(MIN/5/10/20/50)


การซื้อขาย วันจันทร์ - วันศุกร์ ยกเว้นวันปีใหม่และวันหยุดคริสต์มาส
เวลาทำการซื้อขาย ทองคำ
โลหะเงิน
เวลามาตรฐานตะวันออก

สัมพันธ์กับวันทำการซื้อขายแต่ละวัน เวลา 7:30 น. ถึง 5:30 น. ของวันถัดไป

เวลาตามฤดูกาลของภาคตะวันออก

สัมพันธ์กับวันทำการซื้อขายแต่ละวัน เวลา 6:30 น. ถึง 4:30 น. ของวันถัดไป

วันหยุดของธนาคารในสหรัฐอเมริกาอาจมีผลกระทบต่อเวลาทำการซื้อขาย ซึ่งคุณจะได้รับแจ้งล่วงหน้าทางอีเมล
เวลาปิดการเทรด ทองคำ
โลหะเงิน
เวลามาตรฐานตะวันออก

สัมพันธ์กับวันทำการซื้อขายแต่ละวัน เวลา 5:30 น.

เวลาตามฤดูกาลของภาคตะวันออก

สัมพันธ์กับวันทำการซื้อขายแต่ละวัน เวลา 4:30 น.

กำหนดการซ่อมบำรุง เวลามาตรฐานตะวันออก สัมพันธ์กับวันทำการซื้อขายแต่ละวัน เวลา 5:30 น. ถึง 7:30 น.
เวลาตามฤดูกาลของภาคตะวันออก สัมพันธ์กับวันทำการซื้อขายแต่ละวัน เวลา 4:30 น. ถึง 6:30 น.

ค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมการเปิดบัญชี ฟรี
ค่ารักษาบัญชีที่ไม่เคลื่อนไหว 10 USD สำหรับบัญชีที่ไม่มีการซื้อขาย ฝาก หรือถอน 6 เดือนติดต่อกัน
ค่าธรรมเนียมการปิดสัญญาอัตโนมัติ ไม่มี

กฎมาร์จิ้น

สกุลเงินในบัญชี USD เท่านั้น
เงินฝากเริ่มต้นขั้นต่ำ ไม่มี
มาร์จิ้นที่กำหนด ทองคำ 0.5% ของมูลค่าสัญญาตามสกุลเงิน (เป็น USD)
โลหะเงิน 1% ของมูลค่าสัญญาตามสกุลเงิน (เป็น USD)
เลเวอเรจสูงสุด ทองคำ 200 เท่า
โลหะเงิน 100 เท่า
Margin Call ระบบจะไม่มีการเรียกหลักประกันเพิ่ม
การปิดสัญญาอัตโนมัติ ระบบจะปิดสัญญาและยกเลิกคำสั่งซื้อที่รอดำเนินการโดยอัตโนมัติ หากยอดเงินที่รับรู้ในพอร์ตต่ำกว่าอัตราส่วนมาร์จิ้น 60% เป็นสกุลเงิน USD

ฟีเจอร์การสั่งซื้อ

การเสนอราคา Bullion การตั้งราคาแบบ 2 ทาง - ขายและซื้อ
แพลตฟอร์มการซื้อขาย

MT4
MT4 สำหรับอุปกรณ์ที่สนับสนุนโดย iOS และ Android

ผู้ให้บริการของเราจะไม่รับคำสั่งซื้อทางโทรศัพท์หรือช่องทางอื่น เว้นแต่ว่าระบบและ/หรืออินเทอร์เน็ตล้มเหลว

ประเภทคำสั่งซื้อ One-Click Order / Market Order / Limit Order / Stop Order / Take Profit Order / Stop Loss Order
ปริมาณจำกัดขั้นต่ำ/ระยะหยุด ทองคำ 0.5
โลหะเงิน 0.05
ประเภทการหมดอายุ Good-Till-Cancelled (GTC)
Good-Till-Date (GTD)
การประกันความเสี่ยง

นี่เป็นฟีเจอร์เสริม

แม้ว่าฟีเจอร์นี้จะสะดวกต่อการซื้อขายที่ป้องกันความเสี่ยงได้ในเวลาเดียวกัน แต่ไม่แนะนำให้ใช้ฟีเจอร์นี้กับผู้ใช้ของเรา คุณควรตระหนักถึงปัจจัยต่างๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อยอดเงินในบัญชี ซึ่งเป็นผลมาจากการดำเนินการการซื้อขายที่มีการป้องกันความเสี่ยงดังกล่าว:

  • โรลโอเวอร์ติดลบอาจเกิดขึ้นได้ (เช่น ค่าใช้จ่ายโรลโอเวอร์อาจสูงกว่าเงินคงค้าง) หากถือสัญญาที่มีการป้องกันความเสี่ยงข้ามคืน; หรือ
  • เสียค่าใช้จ่าย 2 เท่าจากการซื้อขายปกติ เมื่อปิดการซื้อขายที่มีการป้องกันความเสี่ยง

คุณจะต้องถือมาร์จิ้น 1 ชุดสำหรับการซื้อขายแบบป้องกันความเสี่ยง ด้วยยอดเงินนี้ มาร์จิ้นที่กำหนดโดยเฉลี่ยจะใช้กับสัญญาแบบป้องกันความเสี่ยง 2 สัญญา
จึงต้องมีมาร์จิ้นเพียงพอในบัญชีซื้อขาย เพื่อเปิดสัญญาแบบป้องกันความเสี่ยง

คุณจะต้องรับผิดชอบต่อการติดตามสถานะอย่างต่อเนื่อง และ Z.com Bullion จะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการสูญเสียกำไร ซึ่งอาจเกิดขึ้นโดยตรงหรือโดยอ้อมจากการใช้ฟีเจอร์นี้

ชำระด้วยเงินสด (การชำระบัญชีจริง) ไม่พร้อมให้บริการ

การชำระบัญชี & โรลโอเวอร์

การชำระบัญชีที่มีกำไร/ขาดทุน ผลกำไร/ขาดทุนจากการซื้อขายที่เกิดขึ้นจริงจะชำระบัญชี (เช่น หักเครดิตหรือเดบิตจากยอดเงินสด) เมื่อปิดการซื้อขาย
โรลโอเวอร์

ระบบจะชำระยอดเงินที่เกิดขึ้นจริง (เช่น หักเครดิตหรือเดบิตจากยอดเงินสด) เมื่อปิดการซื้อขาย

โปรดทราบว่าโรลโอเวอร์แบบ "3 วัน" จะใช้กับทุกสถานะที่เปิดอยู่เมื่อปิดการซื้อขายในวันพุธ วันหยุดธนาคารของสหรัฐอเมริกาอาจส่งผลกระทบต่อมูลค่าตามจำนวนวันของโรลโอเวอร์แต่ละรายการ

แพลตฟอร์ม MetaTrader 4 จะแสดงรายละเอียดที่ชัดเจนของอัตราโรลโอเวอร์แต่ละผลิตภัณฑ์ คุณอาจตรวจสอบยอดเงินเดบิตหรือเครดิตได้จากประวัติบัญชีบนแพลตฟอร์ม (โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมใน คู่มือผู้ใช้ MT4). หรืออาจตรวจสอบยอดโรลโอเวอร์ที่ใช้กับสถานะเปิดผ่านคำแถลงของลูกค้า ซึ่งจะส่งอีเมลให้คุณหลังเวลาปิดการซื้อขายแต่ละครั้ง