1 คำนวณจากราคาทอง 2,000 USD/oz โดยใช้มาร์จิ้น 400x

ชื่อหุ้นที่เทรดได้ - ทองคำ / โลหะเงิน

หมวดหมู่สัญลักษณ์ GOLD.STDm GOLD.MIN GOLD.L
สเปรด 0.4 USD2 ตัวแปร ตัวแปร
ช่วงห่างของราคา 0.01 USD 0.01 USD 0.01 USD
ขนาดการเทรดต่อล็อต 100 oz 100 oz 100 oz
ปริมาณการซื้อขายขั้นต่ำต่อคำสั่งซื้อ 0.1 lot (10 oz) 0.01 lot (1 oz) 1 lot (100 oz)
ขั้นของปริมาณการซื้อขาย 0.1 lot (10 oz) 0.01 lot (1 oz) 1 lot (100 oz)
ปริมาณการซื้อขายสูงสุดต่อคำสั่งซื้อ 20 lots (2,000 oz) 20 lots (2,000 oz) 50 lots (5,000 oz)
จำนวนสัญญาที่เปิดสูงสุด 30 (ทุกหุ้นรวมกัน รวมถึงคำสั่งซื้อที่รอดำเนินการ) 30 (ทุกหุ้นรวมกัน รวมถึงคำสั่งซื้อที่รอดำเนินการ) 30 (ทุกหุ้นรวมกัน รวมถึงคำสั่งซื้อที่รอดำเนินการ)
ขนาดสัญญาที่เปิดสูงสุด 30 X 2,000 = 60,000 oz (600 lots)  30 X 2,000 = 60,000 oz (600 lots)  30 X 5,000 = 150,000 oz(1,500 lots)
ประเภทการดำเนินการ หากคำสั่งซื้อไม่เป็นไปตามเงื่อนไข ก็จะถูกยกเลิก อนุญาตให้ส่งคำสั่งซื้อบางส่วนได้ อนุญาตให้ส่งคำสั่งซื้อบางส่วนได้
การตั้งค่า Slippage ไม่พร้อมให้บริการ พร้อมให้บริการ พร้อมให้บริการ
ฟีเจอร์ สเปรดคงที่ Slippage มีเปอร์เซ็นต์สูงที่จะเป็น 0 สินค้าหลากหลายชนิด เหมาะกับการเทรดหลายล็อต สินค้าหลากหลายชนิด เหมาะกับการเทรดหลายล็อต
สัญลักษณ์ (ขนาดล็อตที่เหมาะสม) GOLD.STDm GOLD.MIN (0.01 - 1 ล็อต)

GOLD.M5 (ต่ำกว่า 5 ล็อต)

GOLD.M10 (ต่ำกว่า 10 ล็อต)

GOLD.M20 (ต่ำกว่า 20 ล็อต)
GOLD.L (1 ล็อต)

GOLD.L5 (ต่ำกว่า 5 ล็อต)

GOLD.L20 (ต่ำกว่า 20 ล็อต)

GOLD.L50 (ต่ำกว่า 50 ล็อต)
อัตราส่วนเลเวอเรจสูงสุด3
- บัญชี Standard A 50x 50x 50x
- บัญชี Standard B 200x 200x 200x
- บัญชี Standard C 400x 400x 400x
หมวดหมู่สัญลักษณ์ SILVER.MIN SILVER.L
สเปรด ตัวแปร ตัวแปร
ช่วงห่างของราคา 0.001 USD 0.001 USD
ขนาดการเทรดต่อล็อต 5000 oz 5000 oz
ปริมาณการซื้อขายขั้นต่ำต่อคำสั่งซื้อ 0.05 lot (250 oz) 1 lot (5000 oz)
ขั้นของปริมาณการซื้อขาย 0.05 lot (250 oz) 1 lot (5000 oz)
ปริมาณการซื้อขายสูงสุดต่อคำสั่งซื้อ 20 lots (100,000 oz) 50 lots (250,000 oz)
จำนวนสัญญาที่เปิดสูงสุด 30 (ทุกหุ้นรวมกัน รวมถึงคำสั่งซื้อที่รอดำเนินการ) 30 (ทุกหุ้นรวมกัน รวมถึงคำสั่งซื้อที่รอดำเนินการ)
ขนาดสัญญาที่เปิดสูงสุด 30 X 100,000 = 3,000,000 oz(600 lots) 30 X 250,000 = 7,500,000 oz (1,500 lots)
ประเภทการดำเนินการ อนุญาตให้ส่งคำสั่งซื้อบางส่วนได้ อนุญาตให้ส่งคำสั่งซื้อบางส่วนได้
การตั้งค่า Slippage พร้อมให้บริการ พร้อมให้บริการ
ฟีเจอร์ สินค้าหลากหลายชนิด เหมาะกับการเทรดหลายล็อต สินค้าหลากหลายชนิด เหมาะกับการเทรดหลายล็อต
สัญลักษณ์ (ขนาดล็อตที่เหมาะสม) SILVER.MIN (0.05 - 1 ล็อต)

SILVER.M5 (ต่ำกว่า 5 ล็อต)

SILVER.M10 (ต่ำกว่า 10 ล็อต)

SILVER.M20 (ต่ำกว่า 20 ล็อต)
SILVER.L (1 ล็อต)

SILVER.L5 (ต่ำกว่า 5 ล็อต)

SILVER.L20 (ต่ำกว่า 20 ล็อต)

SILVER.L50 (ต่ำกว่า 50 ล็อต)
อัตราส่วนเลเวอเรจสูงสุด3
- บัญชี Standard A 25x 25x
- บัญชี Standard B 100x 100x
- บัญชี Standard C 200x 200x

2 สเปรดอาจกว้างขึ้นเนื่องจากสภาพตลาดผันผวน สเปรดข้างต้นสะท้อนให้เห็นถึงสถานการณ์ตลาดปกติ

3 สำหรับลูกค้าใหม่ในฮ่องกง อัตราเลเวอเรจสูงสุดเริ่มต้นคือ Gold 50 เท่า และ Silver 25 เท่า สำหรับลูกค้าในภูมิภาคอื่น อัตราส่วนเริ่มต้นคือ Gold 200 ครั้งและ Silver 100 เท่า หากคุณต้องการปรับอัตราส่วนเลเวอเรจสูงสุด โปรดกรอก "แบบฟอร์มใบสมัครการปรับอัตราส่วนเลเวอเรจ".
เรียนรู้เพิ่มเติม:
วิธีเลือกผลิตภัณฑ์ของ Z.com Bullion

ชื่อหุ้นที่เทรดได้ - ทองคำ / โลหะเงิน

ทองคำ


GOLD.STDm
สเปรด 0.4 USD2
ช่วงห่างของราคา 0.01 USD
ขนาดการเทรดต่อล็อต 100 oz
ปริมาณการซื้อขายขั้นต่ำต่อคำสั่งซื้อ 0.1 lot (10 oz)
ขั้นของปริมาณการซื้อขาย 0.1 lot (10 oz)
ปริมาณการซื้อขายสูงสุดต่อคำสั่งซื้อ 20 lots (2,000 oz)
จำนวนสัญญาที่เปิดสูงสุด 30 (ทุกหุ้นรวมกัน รวมถึงคำสั่งซื้อที่รอดำเนินการ)
ขนาดสัญญาที่เปิดสูงสุด 30 X 2,000 = 60,000 oz
(600 lots)
ประเภทการดำเนินการ หากคำสั่งซื้อไม่เป็นไปตามเงื่อนไข ก็จะถูกยกเลิก
การตั้งค่า Slippage ไม่พร้อมให้บริการ
ฟีเจอร์ สเปรดคงที่ Slippage มีเปอร์เซ็นต์สูงที่จะเป็น 0
สัญลักษณ์ (ขนาดล็อตที่เหมาะสม) GOLD.STDm
อัตราส่วนเลเวอเรจสูงสุด3
- บัญชี Standard A 50x
- บัญชี Standard B 200x
- บัญชี Standard C 400x
GOLD.MIN
สเปรด ตัวแปร
ช่วงห่างของราคา 0.01 USD
ขนาดการเทรดต่อล็อต 100 oz
ปริมาณการซื้อขายขั้นต่ำต่อคำสั่งซื้อ 0.05 lot (5 oz)
ขั้นของปริมาณการซื้อขาย 0.01 lot (1 oz)
ปริมาณการซื้อขายสูงสุดต่อคำสั่งซื้อ 20 lots (2,000 oz)
จำนวนสัญญาที่เปิดสูงสุด 30 (ทุกหุ้นรวมกัน รวมถึงคำสั่งซื้อที่รอดำเนินการ)
ขนาดสัญญาที่เปิดสูงสุด 30 X 2,000 = 60,000 oz
(600 lots)
ประเภทการดำเนินการ อนุญาตให้ส่งคำสั่งซื้อบางส่วนได้
การตั้งค่า Slippage พร้อมให้บริการ
ฟีเจอร์ เหมาะกับการสั่งซื้อระหว่าง 0.05 ล็อตถึง 1 ล็อต
สัญลักษณ์ (ขนาดล็อตที่เหมาะสม) GOLD.MIN (0.01 - 1 ล็อต)
GOLD.M5 (ต่ำกว่า 5 ล็อต)
GOLD.M10 (ต่ำกว่า 10 ล็อต)
GOLD.M20 (ต่ำกว่า 20 ล็อต)
อัตราส่วนเลเวอเรจสูงสุด3
- บัญชี Standard A 50x
- บัญชี Standard B 200x
- บัญชี Standard C 400x
GOLD.L
สเปรด ตัวแปร
ช่วงห่างของราคา 0.01 USD
ขนาดการเทรดต่อล็อต 100 oz
ปริมาณการซื้อขายขั้นต่ำต่อคำสั่งซื้อ 1 lot (100 oz)
ขั้นของปริมาณการซื้อขาย 1 lot (100 oz)
ปริมาณการซื้อขายสูงสุดต่อคำสั่งซื้อ 50 lots (5,000 oz)
จำนวนสัญญาที่เปิดสูงสุด 30 (ทุกหุ้นรวมกัน รวมถึงคำสั่งซื้อที่รอดำเนินการ)
ขนาดสัญญาที่เปิดสูงสุด 30 X 5,000 = 150,000 oz
(1,500 lots)
ประเภทการดำเนินการ อนุญาตให้ส่งคำสั่งซื้อบางส่วนได้
การตั้งค่า Slippage พร้อมให้บริการ
ฟีเจอร์ เหมาะสำหรับ 1 lot
สัญลักษณ์ (ขนาดล็อตที่เหมาะสม) GOLD.L (1 ล็อต)
GOLD.L5 (ต่ำกว่า 5 ล็อต)
GOLD.L20 (ต่ำกว่า 20 ล็อต)
GOLD.L50 (ต่ำกว่า 50 ล็อต)
อัตราส่วนเลเวอเรจสูงสุด3
- บัญชี Standard A 50x
- บัญชี Standard B 200x
- บัญชี Standard C 400x

โลหะเงิน


SILVER.MIN
สเปรด ตัวแปร
ช่วงห่างของราคา 0.001 USD
ขนาดการเทรดต่อล็อต 5000 oz
ปริมาณการซื้อขายขั้นต่ำต่อคำสั่งซื้อ 0.05 lot (250 oz)
ขั้นของปริมาณการซื้อขาย 0.05 lot (250 oz)
ปริมาณการซื้อขายสูงสุดต่อคำสั่งซื้อ 20 lots (100,000 oz)
จำนวนสัญญาที่เปิดสูงสุด 30 (ทุกหุ้นรวมกัน รวมถึงคำสั่งซื้อที่รอดำเนินการ)
ขนาดสัญญาที่เปิดสูงสุด 30 X 100,000 = 3,000,000 oz
(600 lots)
ประเภทการดำเนินการ อนุญาตให้ส่งคำสั่งซื้อบางส่วนได้
การตั้งค่า Slippage พร้อมให้บริการ
ฟีเจอร์ เหมาะกับการสั่งซื้อระหว่าง 0.05 ล็อตถึง 1 ล็อต
สัญลักษณ์ (ขนาดล็อตที่เหมาะสม) SILVER.MIN (0.05 - 1 ล็อต)
SILVER.M5 (ต่ำกว่า 5 ล็อต)
SILVER.M10 (ต่ำกว่า 10 ล็อต)
SILVER.M20 (ต่ำกว่า 20 ล็อต)
อัตราส่วนเลเวอเรจสูงสุด3
- บัญชี Standard A 25x
- บัญชี Standard B 100x
- บัญชี Standard C 200x
SILVER.L
สเปรด ตัวแปร
ช่วงห่างของราคา 0.001 USD
ขนาดการเทรดต่อล็อต 5000 oz
ปริมาณการซื้อขายขั้นต่ำต่อคำสั่งซื้อ 1 lot (5000 oz)
ขั้นของปริมาณการซื้อขาย 1 lot (5000 oz)
ปริมาณการซื้อขายสูงสุดต่อคำสั่งซื้อ 50 lots (250,000 oz)
จำนวนสัญญาที่เปิดสูงสุด 30 (ทุกหุ้นรวมกัน รวมถึงคำสั่งซื้อที่รอดำเนินการ)
ขนาดสัญญาที่เปิดสูงสุด 30 X 250,000 = 7,500,000 oz
(1,500 lots)
ประเภทการดำเนินการ อนุญาตให้ส่งคำสั่งซื้อบางส่วนได้
การตั้งค่า Slippage พร้อมให้บริการ
ฟีเจอร์ translate 1 lot
สัญลักษณ์ (ขนาดล็อตที่เหมาะสม) SILVER.L (1 ล็อต)
SILVER.L5 (ต่ำกว่า 5 ล็อต)
SILVER.L20 (ต่ำกว่า 20 ล็อต)
SILVER.L50 (ต่ำกว่า 50 ล็อต)
อัตราส่วนเลเวอเรจสูงสุด3
- บัญชี Standard A 25x
- บัญชี Standard B 100x
- บัญชี Standard C 200x

2 สเปรดอาจกว้างขึ้นเนื่องจากสภาพตลาดผันผวน สเปรดข้างต้นสะท้อนให้เห็นถึงสถานการณ์ตลาดปกติ

3 สำหรับลูกค้าใหม่ในฮ่องกง อัตราเลเวอเรจสูงสุดเริ่มต้นคือ Gold 50 เท่า และ Silver 25 เท่า สำหรับลูกค้าในภูมิภาคอื่น อัตราส่วนเริ่มต้นคือ Gold 200 ครั้งและ Silver 100 เท่า หากคุณต้องการปรับอัตราส่วนเลเวอเรจสูงสุด โปรดกรอก "แบบฟอร์มใบสมัครการปรับอัตราส่วนเลเวอเรจ".
เรียนรู้เพิ่มเติม:
วิธีเลือกผลิตภัณฑ์ของ Z.com Bullion

ช่วงเวลาการเทรด - เวลาทั้งหมดที่แสดงด้านล่างนี้เป็นเวลาในฮ่องกง GMT+8

Gold_STD ผลิตภัณฑ์อื่นๆ - Gold & Silver
การซื้อขาย วันจันทร์ - วันศุกร์ ยกเว้นวันปีใหม่และวันหยุดคริสต์มาส การซื้อขาย วันจันทร์ - วันศุกร์ ยกเว้นวันปีใหม่และวันหยุดคริสต์มาส
ชั่วโมงการซื้อขาย วันจันทร์ เวลา 8:00 น. ถึง 5:55 น. ชั่วโมงการซื้อขาย สัมพันธ์กับวันทำการซื้อขายแต่ละวัน เวลา 7:30 น. ถึง 5:30 น. ของวันถัดไป
วันอังคาร เวลา 7:05 น. ถึง 5:55 น.
วันพุธ เวลา 7:05 น. ถึง 5:55 น.
วันพฤหัสบดี เวลา 7:05 น. ถึง 5:55 น.
วันศุกร์ เวลา 7:05 น. ถึง 5:00 น.
วันหยุดของธนาคารในสหรัฐอเมริกาอาจมีผลกระทบต่อเวลาทำการซื้อขาย ซึ่งคุณจะได้รับแจ้งล่วงหน้าทางอีเมล วันหยุดของธนาคารในสหรัฐอเมริกาอาจมีผลกระทบต่อเวลาทำการซื้อขาย ซึ่งคุณจะได้รับแจ้งล่วงหน้าทางอีเมล
เวลาปิดการเทรด สัมพันธ์กับวันทำการซื้อขายแต่ละวัน เวลา 6:00 น เวลาปิดการเทรด สัมพันธ์กับวันทำการซื้อขายแต่ละวัน เวลา 5:30 น.
กำหนดการซ่อมบำรุง  ทุกวัน เวลา 5:55 น. ถึง 7:05 น. กำหนดการซ่อมบำรุง  สัมพันธ์กับวันทำการซื้อขายแต่ละวัน เวลา 5:30 น. ถึง 7:30 น.
Gold_STD ผลิตภัณฑ์อื่นๆ - Gold & Silver
การซื้อขาย วันจันทร์ - วันศุกร์ ยกเว้นวันปีใหม่และวันหยุดคริสต์มาส การซื้อขาย วันจันทร์ - วันศุกร์ ยกเว้นวันปีใหม่และวันหยุดคริสต์มาส
ชั่วโมงการซื้อขาย วันจันทร์ เวลา 7:00 น. ถึง 4:55 น. ชั่วโมงการซื้อขาย  
สัมพันธ์กับวันทำการซื้อขายแต่ละวัน เวลา 6:30 น. ถึง 4:30 น. ของวันถัดไป
วันอังคาร เวลา 6:05 น. ถึง 4:55 น.
วันพุธ เวลา 6:05 น. ถึง 4:55 น.
วันพฤหัสบดี เวลา 6:05 น. ถึง 4:55 น.
วันศุกร์ เวลา 6:05 น. ถึง 4:00 น.
วันหยุดของธนาคารในสหรัฐอเมริกาอาจมีผลกระทบต่อเวลาทำการซื้อขาย ซึ่งคุณจะได้รับแจ้งล่วงหน้าทางอีเมล วันหยุดของธนาคารในสหรัฐอเมริกาอาจมีผลกระทบต่อเวลาทำการซื้อขาย ซึ่งคุณจะได้รับแจ้งล่วงหน้าทางอีเมล
เวลาปิดการเทรด  สัมพันธ์กับวันทำการซื้อขายแต่ละวัน เวลา 5:00 น. เวลาปิดการเทรด สัมพันธ์กับวันทำการซื้อขายแต่ละวัน เวลา 4:30 น.
กำหนดการซ่อมบำรุง ทุกวัน เวลา 4:55 น. ถึง 6:05 น. กำหนดการซ่อมบำรุง สัมพันธ์กับวันทำการซื้อขายแต่ละวัน เวลา 4:30 น. ถึง 6:30 น.

ช่วงเวลาการเทรด - เวลาทั้งหมดที่แสดงด้านล่างนี้เป็นเวลาในฮ่องกง GMT+8


Gold_STD


การซื้อขาย วันจันทร์ - วันศุกร์ ยกเว้นวันปีใหม่และวันหยุดคริสต์มาส
ชั่วโมงการซื้อขาย เวลามาตรฐานตะวันออก วันจันทร์ เวลา 8:00 น. ถึง 5:55 น.
วันอังคาร เวลา 7:05 น. ถึง 5:55 น.
วันพุธ เวลา 7:05 น. ถึง 5:55 น.
วันพฤหัสบดี เวลา 7:05 น. ถึง 5:55 น.
วันศุกร์ เวลา 7:05 น. ถึง 5:00 น.
เวลาตามฤดูกาลของภาคตะวันออก วันจันทร์ เวลา 7:00 น. ถึง 4:55 น.
วันอังคาร เวลา 6:05 น. ถึง 4:55 น.
วันพุธ เวลา 6:05 น. ถึง 4:55 น.
วันพฤหัสบดี เวลา 6:05 น. ถึง 4:55 น.
วันศุกร์ เวลา 6:05 น. ถึง 4:00 น.
วันหยุดของธนาคารในสหรัฐอเมริกาอาจมีผลกระทบต่อเวลาทำการซื้อขาย ซึ่งคุณจะได้รับแจ้งล่วงหน้าทางอีเมล
เวลาปิดการเทรด เวลามาตรฐานตะวันออก สัมพันธ์กับวันทำการซื้อขายแต่ละวัน เวลา 6:00 น
เวลาตามฤดูกาลของภาคตะวันออก สัมพันธ์กับวันทำการซื้อขายแต่ละวัน เวลา 5:00 น.
กำหนดการซ่อมบำรุง เวลามาตรฐานตะวันออก ทุกวัน เวลา 5:55 น. ถึง 7:05 น.
เวลาตามฤดูกาลของภาคตะวันออก ทุกวัน เวลา 4:55 น. ถึง 6:05 น.

ผลิตภัณฑ์อื่นๆ - Gold & Silver


การซื้อขาย วันจันทร์ - วันศุกร์ ยกเว้นวันปีใหม่และวันหยุดคริสต์มาส
เวลาทำการซื้อขาย ทองคำ
โลหะเงิน
เวลามาตรฐานตะวันออก

สัมพันธ์กับวันทำการซื้อขายแต่ละวัน เวลา 7:30 น. ถึง 5:30 น. ของวันถัดไป

เวลาตามฤดูกาลของภาคตะวันออก

สัมพันธ์กับวันทำการซื้อขายแต่ละวัน เวลา 6:30 น. ถึง 4:30 น. ของวันถัดไป

วันหยุดของธนาคารในสหรัฐอเมริกาอาจมีผลกระทบต่อเวลาทำการซื้อขาย ซึ่งคุณจะได้รับแจ้งล่วงหน้าทางอีเมล
เวลาปิดการเทรด ทองคำ
โลหะเงิน
เวลามาตรฐานตะวันออก

สัมพันธ์กับวันทำการซื้อขายแต่ละวัน เวลา 5:30 น.

เวลาตามฤดูกาลของภาคตะวันออก

สัมพันธ์กับวันทำการซื้อขายแต่ละวัน เวลา 4:30 น.

กำหนดการซ่อมบำรุง เวลามาตรฐานตะวันออก สัมพันธ์กับวันทำการซื้อขายแต่ละวัน เวลา 5:30 น. ถึง 7:30 น.
เวลาตามฤดูกาลของภาคตะวันออก สัมพันธ์กับวันทำการซื้อขายแต่ละวัน เวลา 4:30 น. ถึง 6:30 น.

ค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมการเปิดบัญชี ฟรี
ค่าธรรมเนียมการปิดสัญญาอัตโนมัติ ไม่มี

กฎมาร์จิ้น

สกุลเงินในบัญชี USD เท่านั้น
เงินฝากเริ่มต้นขั้นต่ำ ไม่มี
เลเวอเรจสูงสุด ทองคำ 50/200/400 เท่า4
โลหะเงิน 25/100/200 เท่า4
Margin Call ระบบจะไม่มีการเรียกหลักประกันเพิ่ม
การปิดสัญญาอัตโนมัติ บัญชี Standard A and B ระบบจะปิดสัญญาและยกเลิกคำสั่งซื้อที่รอดำเนินการโดยอัตโนมัติ หากยอดเงินที่รับรู้ในพอร์ตต่ำกว่าอัตราส่วนมาร์จิ้น 60% เป็นสกุลเงิน USD.
บัญชี Standard C ระบบจะปิดสัญญาและยกเลิกคำสั่งซื้อที่รอดำเนินการโดยอัตโนมัติ หากยอดเงินที่รับรู้ในพอร์ตต่ำกว่าอัตราส่วนมาร์จิ้น 100% เป็นสกุลเงิน USD.
4 สำหรับลูกค้าใหม่ในฮ่องกง อัตราเลเวอเรจสูงสุดเริ่มต้นคือ Gold 50 เท่า และ Silver 25 เท่า สำหรับลูกค้าในภูมิภาคอื่น อัตราส่วนเริ่มต้นคือ Gold 200 ครั้งและ Silver 100 เท่า หากคุณต้องการปรับอัตราส่วนเลเวอเรจสูงสุด โปรดกรอก "แบบฟอร์มใบสมัครการปรับอัตราส่วนเลเวอเรจ".

ฟีเจอร์การสั่งซื้อ

การเสนอราคา Bullion การตั้งราคาแบบ 2 ทาง - ขายและซื้อ
แพลตฟอร์มการซื้อขาย

MT4
MT4 สำหรับอุปกรณ์ที่สนับสนุนโดย iOS และ Android

ผู้ให้บริการของเราจะไม่รับคำสั่งซื้อทางโทรศัพท์หรือช่องทางอื่น เว้นแต่ว่าระบบและ/หรืออินเทอร์เน็ตล้มเหลว

ประเภทคำสั่งซื้อ One-Click Order / Market Order / Limit Order / Stop Order / Take Profit Order / Stop Loss Order
ปริมาณจำกัดขั้นต่ำ/ระยะหยุด ทองคำ 0.5
โลหะเงิน 0.05
ประเภทการหมดอายุ Good-Till-Cancelled (GTC)
Good-Till-Date (GTD)
การประกันความเสี่ยง

นี่เป็นฟีเจอร์เสริม

แม้ว่าฟีเจอร์นี้จะสะดวกต่อการซื้อขายที่ป้องกันความเสี่ยงได้ในเวลาเดียวกัน แต่ไม่แนะนำให้ใช้ฟีเจอร์นี้กับผู้ใช้ของเรา คุณควรตระหนักถึงปัจจัยต่างๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อยอดเงินในบัญชี ซึ่งเป็นผลมาจากการดำเนินการการซื้อขายที่มีการป้องกันความเสี่ยงดังกล่าว:

  • โรลโอเวอร์ติดลบอาจเกิดขึ้นได้ (เช่น ค่าใช้จ่ายโรลโอเวอร์อาจสูงกว่าเงินคงค้าง) หากถือสัญญาที่มีการป้องกันความเสี่ยงข้ามคืน; หรือ
  • เสียค่าใช้จ่าย 2 เท่าจากการซื้อขายปกติ เมื่อปิดการซื้อขายที่มีการป้องกันความเสี่ยง

คุณจะต้องถือมาร์จิ้น 1 ชุดสำหรับการซื้อขายแบบป้องกันความเสี่ยง ด้วยยอดเงินนี้ มาร์จิ้นที่กำหนดโดยเฉลี่ยจะใช้กับสัญญาแบบป้องกันความเสี่ยง 2 สัญญา
จึงต้องมีมาร์จิ้นเพียงพอในบัญชีซื้อขาย เพื่อเปิดสัญญาแบบป้องกันความเสี่ยง

คุณจะต้องรับผิดชอบต่อการติดตามสถานะอย่างต่อเนื่อง และ Z.com Bullion จะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการสูญเสียกำไร ซึ่งอาจเกิดขึ้นโดยตรงหรือโดยอ้อมจากการใช้ฟีเจอร์นี้

ชำระด้วยเงินสด (การชำระบัญชีจริง) ไม่พร้อมให้บริการ

การชำระบัญชี & โรลโอเวอร์

การชำระบัญชีที่มีกำไร/ขาดทุน ผลกำไร/ขาดทุนจากการซื้อขายที่เกิดขึ้นจริงจะชำระบัญชี (เช่น หักเครดิตหรือเดบิตจากยอดเงินสด) เมื่อปิดการซื้อขาย
โรลโอเวอร์

ระบบจะชำระยอดเงินที่เกิดขึ้นจริง (เช่น หักเครดิตหรือเดบิตจากยอดเงินสด) เมื่อปิดการซื้อขาย

โปรดทราบว่าโรลโอเวอร์แบบ "3 วัน" จะใช้กับทุกสถานะที่เปิดอยู่เมื่อปิดการซื้อขายในวันพุธ วันหยุดธนาคารของสหรัฐอเมริกาอาจส่งผลกระทบต่อมูลค่าตามจำนวนวันของโรลโอเวอร์แต่ละรายการ

แพลตฟอร์ม MetaTrader 4 จะแสดงรายละเอียดที่ชัดเจนของอัตราโรลโอเวอร์แต่ละผลิตภัณฑ์ คุณอาจตรวจสอบยอดเงินเดบิตหรือเครดิตได้จากประวัติบัญชีบนแพลตฟอร์ม (โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมใน คู่มือผู้ใช้ MT4). หรืออาจตรวจสอบยอดโรลโอเวอร์ที่ใช้กับสถานะเปิดผ่านคำแถลงของลูกค้า ซึ่งจะส่งอีเมลให้คุณหลังเวลาปิดการซื้อขายแต่ละครั้ง