วิธีสมัครออนไลน์

ไม่เกิน 5 นาที

open_real_acc_step1
1

กรอกแบบฟอร์ม

open_real_acc_step2
2

ส่งเอกสาร

รู้ผลใน 1 วันทำการ

open_real_acc_step3
3

รอให้เราอนุมัติใบสมัครของคุณ

open_real_acc_step4
4

รับอีเมลยืนยัน

ลิงค์คำขอแบบทางเลือก

โปรดใช้ลิงค์คำขอแบบทางเลือก หากอยู่ในจีนและกรอกแบบฟอร์มคำขอเปิดบัญชีจริงไม่ได้

ขั้นตอนที่ 1: กรอกแบบฟอร์มคำขอออนไลน์


- เพื่อเริ่มต้น ให้คลิกลงทะเบียนเลย! ระบบจะพาคุณไปยังหน้าเว็บที่ปลอดภัย กรอกแบบฟอร์มคำขอออนไลน์และตรวจสอบรายละเอียดก่อนส่ง ใช่เวลาไม่เกิน 5 นาที ก็เรียบร้อย

ขั้นตอนที่ 2: ส่งเอกสารประกอบ

เอกสารที่จำเป็น
Z.com Bullion กำหนดให้คุณส่งเอกสารประกอบ เพื่อยืนยันตัวตนและสถานที่พำนัก เอกสารที่ต้องใช้มีดังนี้:

 • หลักฐานยืนยันตัวตน
  สำเนาพาสปอร์ตหรือบัตรประจำตัวที่รัฐบาลออกให้ที่ยังไม่หมดอายุ ซึ่งแสดงชื่อนามสกุล วันเดือนปีเกิด และรูปถ่าย เช่น พาสปอร์ตหรือบัตรประจำตัวประชาชน
 • หลักฐานที่อยู่
  สำเนาที่อยู่ที่แสดงชื่อและที่อยู่ปัจจุบันของคุณภายใน 3 เดือนนับจากวันที่ส่งคำขอ (เช่น บิลค่าสาธารณูปโภค ใบแจ้งยอดบัตรเครดิต หรือใบแจ้งยอดธนาคาร) ไม่รับที่อยู่ P.O boxes หากไม่สะดวกที่จะแสดงหลักฐานที่อยู่ โปรดติดต่อเรา
 • หลักฐานบัญชีธนาคาร
  สำเนาสมุดบัญชีเงินฝาก บัตร ATM หรือใบแจ้งยอดธนาคาร ซึ่งออกโดยธนาคารที่ได้รับการยอมรับในฮ่องกง หรือธนาคารในจีนที่ให้บริการ China UnionPay
สแกนและส่ง
สแกนเอกสาร (เป็นไฟล์ JPEG, GIF, PNG หรือ PDF) ส่งถึงเรา:

ขั้นตอนที่ 3: ตรวจสอบและอนุมัติคำขอ


เมื่อได้รับเอกสารที่จำเป็นทั้งหมด โดยปกติจะใช้เวลาประมวลผลคำขอประมาณ 1 วันทำการ

เมื่อบัญชี Z.com Bullion เปิดใช้งาน คุณจะได้รับรหัสผู้ใช้และรหัสผ่านเริ่มต้นในอีเมลแยกกัน

ขั้นตอนที่ 4: เริ่มเลย


เข้าสู่บัญชีซื้อขายผ่านเว็บไซต์ของเรา แล้วเปลี่ยนรหัสผ่านเริ่มต้นที่ให้ในอีเมล เมื่อยอดเงินเข้าบัญชีเพียงพอ ก็พร้อมเทรดครั้งแรกได้เลย

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบัญชีเงินฝาก Z.com Bullion โปรดคลิกที่นี่

ข้อกำหนดของการมีสิทธิ


หากต้องการเปิดบัญชีจริงกับ Z.com Bullion จะต้องเป็นไปตามข้อกำหนดทั้งหมดดังนี้ ซึ่งกำหนดให้คุณ:
 • ไม่ใช่ผู้มีถิ่นที่อยู่ในญี่ปุ่น
 • ไม่ใช่พลเมืองหรือผู้มีถิ่นที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา
 • มีอายุ 18 ปีขึ้นไป
 • มีอีเมลส่วนตัวและเบอร์โทร
 • เป็นผู้รับผลประโยชน์บัญชีธนาคาร