การซื้อขายทองคำแท่ง/โลหะเงินในตลาดรอง (Over-The-Counter) (Bullion)

ความเสี่ยงของสัญญาซื้อขายทองคำแท่ง/โลหะเงินในตลาดรอง (Over-the-counter):

การซื้อขายทองคำแท่ง/โลหะเงิน (“Bullion”) ในตลาดรองมีความเสี่ยงสูงและอาจไม่เหมาะกับนักลงทุนทุกคน ระดับเลเวอเรจที่สูงจะช่วยป้องกันให้คุณได้ Bullion ไม่อยู่ในการกำกับดูแลของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (“SFC”) การเทรด Bullion จึงอยู่นอกกฎหรือข้อบังคับที่ประกาศโดย SFC ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงกฎเงินทุนลูกค้า ก่อนตัดสินใจซื้อขายกับ Bullion ขอให้พิจารณาวัตถุประสงค์การลงทุน ระดับประสบการณ์ และความเสี่ยงอย่างรอบคอบ คุณมีโอกาสที่จะสูญเสียเงินลงทุนเริ่มแรกบางส่วนหรือทั้งหมด หรือมากกว่านั้นในสถานการณ์ที่รุนแรง (เช่น ความผันผวนของราคาสินทรัพย์อ้างอิง) จึงไม่ควรลงทุนเกินกว่าจำนวนที่จะยอมรับได้ คุณควรตระหนักถึงความเสี่ยงทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขาย Bullion และขอคำแนะนำจากที่ปรึกษาทางการเงินอิสระหากต้องการ

ความเสี่ยงต่อสินทรัพย์ของลูกค้า:

GMO-Z.com Bullion HK Limited จะได้รับหรือถือสินทรัพย์ของลูกค้าที่ไม่ได้รับความคุ้มครองจาก Securities and Futures Ordinance (Cap.571) และกฎที่ตั้งขึ้น

การซื้อขายแบบอิเล็กทรอนิกส์:

การซื้อขายด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์อาจแตกต่างจากการซื้อขายบนระบบอิเล็กทรอนิกส์อื่น หากทำธุรกรรมบนระบบการซื้อขายแบบอิเล็กทรอนิกส์ คุณจะต้องยอมรับความเสี่ยงที่เกิดจากระบบ รวมถึงความล้มเหลวของฮาร์ดแวร์และซอฟท์แวร์ ความล้มเหลวของระบบอาจเกิดจากไม่ได้ดำเนินการสั่งซื้อตามคำแนะนำหรือไม่ได้ดำเนินการเลย

เกทเวย์การชำระเงินออนไลน์:

เกทเวย์การชำระเงินออนไลน์เป็นบริการชำระเงินจากบริษัทภายนอก ซึ่งไม่ใช่ธนาคารหรือกำกับโดยหน่วยงานกำกับดูแล จึงอาจมีความเสี่ยง GMO-Z.com Bullion HK Limited ไม่รับประกันว่าจะโอนเงินทุนลูกค้าเข้าบัญชีได้สำเร็จ หรือคืนเงินเข้าบัญชีธนาคารของคุณเมื่อฝากเงินไม่สำเร็จ และไม่รับประกันการสูญหายที่เกิดจากการใช้เกทเวย์การชำระเงินออนไลน์