ข้อมูลเบื้องต้น


1.เวลาทำการซื้อขาย

ฟีเจอร์ที่สำคัญของตลาดโลหะมีค่าคือ ดำเนินการได้ตลอด 24 ชั่วโมง ตลาดจะเปิดวันจันทร์ เวลา 08:00 น. (GMT+ 8) จนถึงวันเสาร์ เวลา 04:45 น.(ปรับเวลาตามฤดูกาล) มีกำหนดซ่อมบำรุงทุกวันเวลา 05:00 น. - 07:00 น. *เวลาทำการซื้อขายผลิตภัณฑ์ของ Z.com Bullion อาจแตกต่างกันไปตามรายบุคคล โปรดดูรายละเอียด "กฎการซื้อขาย"


2. เซสชั่นการซื้อขาย (HKT GMT+8)

การทำธุรกรรมรายวันตลอด 24 ชั่วโมงจะแบ่งเซสชั่นการซื้อขายออกเป็น 3 ช่วงหลักๆ:
การทำธุรกรรมรายวันตลอด 24 ชั่วโมงจะแบ่งเซสชั่นการซื้อขายออกเป็น 3 ช่วงหลักๆ:
เมื่อเทียบกับยอดรวมปริมาณการซื้อขายรายวัน ปริมาณการซื้อขายในเอเชียค่อนข้างต่ำ หากไม่มีข่าวด่วนมากระตุ้น ราคาจะอยู่ในช่วงการซื้อขายที่มีขอบเขตจำกัด ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ความต้องการทองคำจากประเทศในแถบเอเชีย เช่น จีนและอินเดีย มีจำนวนเพิ่มขึ้น ปริมาณการซื้อขายจึงเพิ่มขึ้นทุกวัน

เซสชั่นยุโรป: (1600-0000)
โดยทั่วไป ปริมาณการซื้อขายเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญหลังตลาดยุโรปเปิด เมื่อเทียบกับเซสชั่นเอเชีย หลังจากช่วงในเซสชั่นก่อนหน้า โอกาสที่จะทะลุแนวต้านมีแนวโน้มสูงขึ้น ข้อมูลเศรษฐกิจรายวันที่มาจากสหราชอาณาจักรและยูโรโซนน่าจับตามองเป็นพิเศษ

เซสชั่นอเมริกา: (2000-ปิดตลาด)
มีปริมาณการซื้อขาย/การเปลี่ยนแปลงราคามากที่สุด เมื่อสหรัฐฯ เผยแพร่ข้อมูลเศรษฐกิจ ซึ่งโดยปกติจะเป็นเวลา 20:30 น. (HKT-GMT+8) ความผันผวนจะมากขึ้น และโอกาสที่จะทะลุจุดสูงสุด/ต่ำสุดในช่วงต้นก็สูงเช่นกัน


3. การส่งคำสั่งซื้อ/ขาย

ฟีเจอร์อีกประการหนึ่งของตลาดโลหะมีค่าคือ เทรดโดยการซื้อลองขายชอร์ตได้ เช่นเดียวกับการซื้อหุ้นสามัญ คุณจะซื้อแล้วรอขึ้นก็ได้ แต่การขายชอร์ตทองคำแท่งไม่มีข้อจำกัด โลหะมีค่าขายได้ทุกเมื่อแล้วรอให้ลดลง ตราบใดที่ได้รับคำชี้แนะที่ถูกต้อง ก็มีโอกาสทำกำไร เงินทุนที่เกี่ยวข้อง

เงินทุนที่เกี่ยวข้อง4. ทำความเข้าใจเกี่ยวกับการเสนอราคา

โลหะมีค่าจะเสนอราคาเป็น USD/OZ ราคาทองคำมีหน่วยทศนิยม 2 ตำแหน่ง ราคาโลหะเงินมีหน่วยทศนิยม 3 ตำแหน่ง

ตัวอย่าง (1): หากราคาทองคำเป็น 1,600.50 USD/OZ หมายถึง ทองคำมีราคาอยู่ที่ 1,600.50 USD ต่อออนซ์
ตัวอย่าง (2): หากราคาโลหะเงินเป็น 16.960 USD/OZ หมายถึง โลหะเงินมีราคาอยู่ที่ 16.960 USD ต่อออนซ์

* 1 ออนซ์ = 0.3 กก.


5. ขนาดสัญญา (ล็อตมาตรฐาน)

ขนาดสัญญามาตรฐานต่อล็อตของทองคำคือ 100 oz / โลหะเงินคือ 5,000 oz

ตัวอย่าง (1): หากสั่งซื้อทองคำ 1 ล็อตในระบบซื้อขาย MT4 หมายความว่า คุณกำลังซื้อขายทอง 100 ออนซ์ หากสั่งซื้อทองคำ 0.5 ล็อตในระบบซื้อขาย MT4 ก็หมายความว่า คุณกำลังซื้อขายทอง 50 ออนซ์
ตัวอย่าง (2): หากสั่งซื้อโลหะเงิน 1 ล็อตในระบบซื้อขาย MT4 หมายความว่า คุณกำลังซื้อขายโลหะเงิน 5,000 ออนซ์ หากสั่งซื้อโลหะเงิน 0.5 ล็อตในระบบซื้อขาย MT4 ก็หมายความว่า คุณกำลังซื้อขายโลหะเงิน 2,500 ออนซ์


6. การซื้อขายแบบใช้มาร์จิ้น*

การซื้อขายแบบใช้มาร์จิ้นเกิดขึ้นที่ลอนดอนเมื่อปี 1980 จากนั้นได้นำไปปรับใช้ที่สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น ฮ่องกง และศูนย์กลางทางการเงินอื่นๆ การซื้อขายโลหะมีค่าแบบใช้มาร์จิ้นจะขึ้นอยู่กับหลักการของเลเวเรจทางการเงิน เลเวอเรจสูงสุดสำหรับการซื้อขายทองคำใน Z.com Bullion คือ 1:200 / เลเวอเรจสูงสุดสำหรับการซื้อขายโลหะเงินคือ 1:100

ตัวอย่าง (1): หากฝากเงิน USD 5,000 สำหรับซื้อขายทองคำ ให้อ้างอิงอัตราส่วนเลเวอเรจสูงสุดของเรา (1:200) เงินฝาก USD 5,000 จึงใช้ซื้อขายทองคำได้เท่ากับ USD 1,000,000
ตัวอย่าง (2): หากฝากเงิน USD 5,000 สำหรับซื้อขายโลหะเงิน ให้อ้างอิงอัตราส่วนเลเวอเรจสูงสุดของเรา (1:100) เงินฝาก USD 5,000 จึงใช้ซื้อขายโลหะเงินได้เท่ากับ USD 500,000

*โปรดทราบว่าเลเวอเรจที่เพิ่มขึ้นหมายถึงความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้น


7. วิธีคำนวณอัตราส่วนเลเวอเรจ

เราเสนอเลเวอเรจสูงสุด 1:200 สำหรับการซื้อขายทอง / 1:100 สำหรับการซื้อขายโลหะเงิน

ตัวอย่าง (1) : เงินฝาก USD 5,000 / ซื้อลอง 1 ล็อตที่ 1,600 USD/OZ

ยอดรวมมูลค่าสัญญา
=ราคาซื้อ x ขนาดสัญญา = 1,600 USD/OZ x 100 OZ (1 ล็อต = 100 OZ)
=USD 160,000
Leverage
=ยอดรวมมูลค่าสัญญา / ยอดรวมเงินในบัญชี
=USD 160,000 / USD 5,000
=32x
*แม้เราจะให้เลเวอเรจสูงถึง 1:200 ขอแนะนำให้นักลงทุนประเมินระดับความเสี่ยงของตนเองและควบคุมอัตราส่วนเลเวอเรจอย่างรอบคอบขณะทำการซื้อขาย


8. วิธีคำนวณเงินทุนขั้นต่ำที่จำเป็นสำหรับการซื้อขาย

เงินฝากขั้นต่ำที่กำหนด = ยอดรวมมูลค่าสัญญา / อัตราส่วนเลเวอเรจ

ตัวอย่าง (1) : เงินฝากขั้นต่ำที่กำหนดสำหรับการซื้อทองคำ 3 ล็อต @ 1,600 USD/OZ โดยใช้เลเวอเรจ 200x

เงินฝากขั้นต่ำที่กำหนด
= (1600 USD/OZ x 3 ล็อต x 100 OZ) / 200x
= USD 2400
ตัวอย่าง (2) : เงินฝากขั้นต่ำที่กำหนดสำหรับการซื้อทอง 3 ล็อต @ 1,600 USD/OZ โดยใช้เลเวอเรจ 200x

เงินฝากขั้นต่ำที่กำหนด
= (1600 USD/OZ x 3 ล็อต x 100 OZ) / 50x
= USD 9600
โดยทั่วไป ขอแนะนำให้ฝากเงินมากกว่าที่กำหนด เพื่อป้องกันความผันผวนในตลาด

การซื้อขายที่เกี่ยวข้อง


9. การคำนวณผลกำไร/ขาดทุน

กำไร/ขาดทุน = ส่วนต่างราคา (ราคาที่เข้า - ราคาปิดชำระบัญชี) x ขนาดสัญญา
ตัวอย่าง (1) : ซื้อลอง 2 ล็อต @ 1,600 USD/OZ / ปิดชำระบัญชี @ 1,609 USD/OZ (มีส่วนได้)

กำไร / ขาดทุน
= ส่วนต่างราคา x ขนาดสัญญา
= (1,609-1,600) x 2 ล็อต x 100 ออนซ์
= 9 x 2 x 100 = 1800 USD (กำไร)
ตัวอย่าง (2) : ซื้อลอง 2 ล็อต @ 1,600 USD/OZ / ปิดชำระบัญชี @ 1,595 USD/OZ (มีส่วนเสีย)

กำไร / ขาดทุน
= ส่วนต่างราคา x ขนาดสัญญา
= (1,595-1,600) x 2 ล็อต x 100 ออนซ์
= -5 x 2 x 100 = -1000 USD (ขาดทุน)
ตัวอย่าง (3) : ขายชอร์ต 0.5 ล็อต @ 1,600 USD/OZ / ปิดชำระบัญชี @ 1,598 USD/OZ (มีส่วนได้)

กำไร / ขาดทุน
= ส่วนต่างราคา x ขนาดสัญญา
= (1600-1598) x 0.5 lot x 100 oz
= 2 x 0.5 x 100 = 100 USD (กำไร)

10. การส่งมอบจริงกับการซื้อขายแบบเลเวอเรจ

การส่งมอบจริง

ขนาดล็อต: 100 ออนซ์

ราคาเปิด: 1,270.50

เงินทุนที่กำหนด: USD 127,050

หากราคาขึ้นถึง 1,290.5

กำไร (เป็นดอลลาร์): USD2,000

อัตราผลตอบแทน: 1.57%

การซื้อขายแบบเลเวอเรจ (เช่น เลเวเรจ 200:1)

ขนาดล็อต: 100 ออนซ์

ราคาเปิด: 1,270.50

Fเงินทุนที่กำหนด: USD 635.25

หากราคาขึ้นถึง 1,290.5

กำไร (เป็นดอลลาร์): USD2,000

อัตราผลตอบแทน: 314.84%

11."การปิดสัญญาอัตโนมัติ" / "การบังคับปิดชำระบัญชี" คืออะไร ?

ในการซื้อขายทอง เมื่อสัญญาแบบลอยตัวขาดทุนและส่วนของผู้ถือหุ้นต่ำกว่าระดับมาร์จิ้นขั้นต่ำที่กำหนด ระบบจะบังคับทุกสถานะในบัญชีให้ชำระบัญชี ซึ่งเรียกว่า "การปิดสัญญาอัตโนมัติ" หรือ "การบังคับปิดชำระบัญชี"


12. ระดับการปิดสัญญาอัตโนมัติ

ระบบจะปิดสัญญาและยกเลิกคำสั่งซื้อที่รอดำเนินการโดยอัตโนมัติ หากยอดเงินที่รับรู้ในพอร์ตต่ำกว่ามาร์จิ้นขั้นต่ำที่กำหนด 60%


13. วิธีคำนวณระดับการปิดสัญญาอัตโนมัติ

ระดับการปิดสัญญาอัตโนมัติ = ราคาตลาด - (มูลค่าหุ้น / ยอดรวมมูลค่าสัญญา)
ตัวอย่าง (1) : ซื้อลองทองคำ 1 ล็อต @ 1,600 USD/OZ ด้วยเงินในบัญชี USD 2,500

มูลค่าหุ้น
= เงินทุนรวม - เงินฝากขั้นต่ำที่กำหนด x 60%
= 2500 USD - (1600 USD/OZ x 1 lot x 100 oz / 200x) x 60%
= 2500 - 480
= 2020 USD
ระดับการปิดสัญญาอัตโนมัติ
= ราคาตลาด - (มูลค่าหุ้น / ยอดรวมมูลค่าสัญญา)
= 1600 USD/OZ - (2020 / (1 lot x 100 oz))
= 1600 - (20.2)
= 1579.80
ระดับการปิดสัญญาอัตโนมัติสำหรับการซื้อขายนี้คือ @ 1,579.80 USD/OZ.

ตัวอย่าง (2) : ขายชอร์ตทองคำ 3 ล็อต @ 1,610 USD/OZ ด้วยเงินในบัญชี USD 6,000

มูลค่าหุ้น
= เงินทุนรวม - เงินฝากขั้นต่ำที่กำหนด x 60%
= 6000 USD - (1610 USD/OZ x 3 lots x 100 oz / 200x x 60%
= 6000 - 2898
= 3102 USD
ระดับการปิดสัญญาอัตโนมัติ
= ราคาตลาด - (มูลค่าหุ้น / ยอดรวมมูลค่าสัญญา)
= 1610 USD/OZ + (3102 USD / (3 lots x 100 oz))
= 1610 - (10.3)
= 1620.34
ระดับการปิดสัญญาอัตโนมัติสำหรับการซื้อขายครั้งนี้จึงเท่ากับ @ 1,620.34 USD/OZ

ต้นทุนที่เกี่ยวข้อง


ไม่มีค่าธรรมเนียมการเปิดบัญชีซื้อขาย และไม่มีค่าธรรมเนียมการจัดการจากภายนอกเมื่อทำการซื้อขาย ต้นทุนของลูกค้าเป็นแค่สเปรด bid-ask (สเปรด) และดอกเบี้ยของสถานะค้างคืน อย่างไรก็ตาม โปรดทราบว่าทุกบัญชีการซื้อขายทองที่ไม่มีการเทรดหรือฝากเงินภายใน 6 เดือน จะมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมรายเดือน $10

14. สเปรด

สเปรด หมายถึง ความแตกต่างระหว่างราคาซื้อและขายของการเสนอราคา 2 ทาง ในการซื้อขายทอง สเปรดคือต้นทุนธุรกรรมสำหรับนักลงทุน (โบรกเกอร์บางรายอาจเรียกเก็บค่าใช้จ่ายจากลูกค้า เช่น ค่านายหน้าและค่าบริการนอกเหนือจากสเปรด).

ตัวอย่างเช่น ตอนนี้ซื้อขายทองกันอยู่ที่ 1,270.00/1,270.50
จากตัวอย่างการซื้อขายทองนี้ ราคาเสนอขายกับราคาเสนอซื้ออยู่ที่ 1,270.00 กับ 1,270.50, (1,270.50 - 1,270.00 = 0.5) 0.5 คือค่าสเปรด


15. ดอกเบี้ยโรลโอเวอร์

เทรดเดอร์ที่ถือสถานะหลังตลาดปิดจะได้รับหรือจ่ายดอกเบี้ยโรลโอเวอร์ ตามแนวปฏิบัติของตลาดโลหะมีค่า ระบบจะคำนวณดอกเบี้ย 3 วันสำหรับการถือสถานะหลังปิดตลาดในวันพุธ ขณะที่การถือสถานะในวันศุกร์ถึงวันจันทร์จะมีดอกเบี้ยโรลโอเวอร์เพียง 1 วัน