เทรดได้ 6 ผลิตภัณฑ์จาก 2 หมวดหมู่

เครื่องมือรวบรวมข้อมูลการตลาดขั้นสูงของเราจะเชื่อมต่อคุณกับทองคำที่มีราคาแข่งขันดีที่สุด จากผู้ให้บริการสภาพคล่องหลายกลุ่มสินทรัพย์ชั้นนำทั่วโลก คุณจะเลือกหุ้นซื้อขายทองคำแบบกำหนดเองที่แตกต่างกันได้ 6 แบบจาก 2 หมวดหมู่ เพื่อรองรับเป้าหมายการลงทุน
สเปรดคงที่ สเปรดลอยตัว
GOLD_STD GOLD_MIN / SILVER_MIN
GOLD_L / SILVER_L
GOLD_L5 / SILVER_L5
GOLD_L20 / SILVER_L20
GOLD_L50 / SILVER_L50

สเปรดคงที่

ทำธุรกรรมได้ราบรื่นขึ้น

การปรับปรุงราคาให้เสถียรจะช่วยบริหารความเสี่ยงและดำเนินการซื้อขายได้ดีขึ้น เราจึงกำหนดสเปรดไว้ที่ 0.4 การซื้อขายกว่า 99% จะดำเนินการในสภาวะที่ตลาดมีความคลาดเคลื่อนราคาเป็น 0 หากคำสั่งซื้อไม่เป็นไปตามเงื่อนไข ก็จะถูกยกเลิก

สัญลักษณ์ วางคำสั่งซื้อจาก
Gold_STD 0.1 lot to 20 lots
*Unit 1 lot = 100 oz
การตั้งค่าระบบ:

ประเภทการดำเนินการ: การตั้งค่าแบบ Fill or Kill
Slippage: ไม่มีให้บริการ

สเปรดลอยตัว

ต้นทุนการซื้อขายลดลง

การเสนอราคาที่มีประสิทธิภาพสูงจะช่วยให้มั่นใจว่ามีการกวาดราคาตามคำสั่งซื้ออย่างแม่นยำ ราคาแข่งขันที่ดีที่สุดผนวกกับการควบคุมสเปรดสูงสุด จะช่วยลดความไม่แน่นอนของสเปรดได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สัญลักษณ์ วางคำสั่งซื้อจาก
Gold_Min /Silver_Min 0.05 lots to 1 lots
Gold_L / Silver_L 1 to 2 lots
Gold_L5 / Silver_L5 below 5 lots
Gold_L20 / Silver_L20 below 20 lots
Gold_L50 / Silver_L50 below 50 lots
*Unit 1 lot = 100 oz
การตั้งค่าระบบ:

ประเภทการดำเนินการ: อนุญาตให้ส่งคำสั่งซื้อบางส่วนได้
การตั้งค่า Slippage: พร้อมให้บริการ