Perdagangan Atas Kaunter Bullion Emas / Perak (Bullion)

RISIKO PERDAGANGAN ATAS KAUNTER DALAM KONTRAK BULLION EMAS / SILVER :

Perdagangan atas kaunter Bullion Emas / Perak (“Bullion”) mempunyai tahap risiko yang tinggi, dan mungkin tidak sesuai untuk semua pelabur. Tahap keumpilan yang tinggi dapat memberi kesan yang buruk kepada anda dan malah yang baik juga. Bullion tidak dikawal selia oleh Suruhanjaya Sekuriti dan Niaga Hadapan (“SFC”) dan oleh sebab itu perdagangan Bullion tidak akan tertakluk kepada peraturan atau peraturan yang diundangkan oleh SFC yang merangkumi tetapi tidak terhad kepada peraturan Wang Pelanggan. Sebelum membuat keputusan untuk berdagang Bullion, anda harus mempertimbangkan objektif pelaburan, tahap pengalaman, dan selera risiko dengan berhati-hati. Ada kemungkinan bahawa anda akan menanggung kerugian sebahagian atau semua pelaburan awal anda atau lebih banyak lagi dalam keadaan yang melampau (seperti Dagangan jurang dalam pasaran yang mendasari) dan oleh itu, anda tidak seharusnya melaburkan wang yang anda tidak mampu kehilangan. Anda harus mengetahui semua risiko yang berkaitan dengan perdagangan Bullion, dan dapatkan nasihat daripada penasihat kewangan bebas jika anda memerlukannya.

Risiko Aset Pelanggan:

Aset pelanggan yang diterima atau dipegang oleh GMO-Z.com Bullion HK Limited tidak dilindungi oleh Ordinan Sekuriti dan Niaga Hadapan (Cap.571) dan peraturan yang dibuat di bawahnya.

Perdagangan Elektronik:

Perdagangan pada sistem perdagangan elektronik mungkin berbeza dengan perdagangan pada sistem perdagangan elektronik yang lain. Sekiranya anda melakukan urus niaga pada sistem perdagangan elektronik, anda akan terdedah kepada risiko yang berkaitan dengan sistem tersebut termasuk kegagalan perkakasan dan perisian. Hasil daripada kegagalan mana-mana sistem mungkin kerana pesanan anda tidak dilaksanakan mengikut arahan anda atau tidak dilaksanakan sama sekali.

Get Laluan Pembayaran Dalam Talian:

Get Laluan Pembayaran Dalam Talian adalah perkhidmatan pembayaran yang disediakan oleh syarikat pihak ketiga. Syarikat pihak ketiga ini bukan bank atau dikawal selia oleh pengawal selia mana pun. Get Laluan Pembayaran Dalam Talian mempunyai risikonya sendiri. GMO-Z.com Bullion HK Limited tidak menjamin wang Pelanggan dapat berjaya dipindahkan ke akaun bank GMO-Z.com Bullion HK Limited atau mengembalikan wang ke akaun bank anda sekiranya terdapat kegagalan dalam deposit. GMO-Z.com Bullion HK Limited tidak bertanggung jawab atas  sebarang kerugian yang dialami oleh Pelanggan semasa menggunakan Get Laluan Pembayaran Dalam Talian.