Dengan menggunakan Z.com Bullion Services, anda menunjukkan persetujuan anda untuk terikat dengan syarat dan polisi perniagaan yang disediakan di bawah. Anda dinasihatkan untuk membaca terma dan syarat dengan teliti.