Terima kasih kerana menggunakan perkhidmatan kami. Kami menghargai komen dan maklum balas anda mengenai perkhidmatan kami. Sekiranya anda memerlukan bantuan, ada pertanyaan, atau ingin berkongsi maklum balas anda, sila hubungi kami melalui kaedah berikut.

Oleh kerana maklumat peribadi yang anda berikan kepada kami adalah rahsia, pegawai Perkhidmatan Pelanggan kami perlu mengesahkan identiti anda setelah menerima sebarang pertanyaan yang berkaitan dengan maklumat akaun peribadi anda. Untuk tujuan jaminan kualiti dan untuk mendapatkan pemahaman yang jelas mengenai pertanyaan anda, harap maklum bahawa semua panggilan telefon masuk akan direkodkan.

Sekiranya anda mempunyai pertanyaan, sila hubungi pegawai perkhidmatan pelanggan kami (Isnin - Jumaat 09:00 - 00:00). .